Nyheter från AMF

Nov 21 2016

AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO

Idag meddelade valcentralen Fora att Svenskt Näringsliv och LO enats om att ge AMF fortsatt förtroende som förval för tjänstepension inom avtalsområde SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare som avstår från att göra ett aktivt val får sitt sparande placerat i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF. Överenskommelsen gäller till dess att uppdraget sägs upp. 

Läs mer
Nov 18 2016

En av tio uppmanas gå i tidig pension

Vi förväntas arbeta tills vi är minst 65 år, en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet. Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Nära hälften (44 procent) av de tillfrågade känner någon som har gått i pension tidigare än de önskat, så kallad ofrivillig pension. Det framkommer i en undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Läs mer
Nov 01 2016

Stärkt avkastning på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 4,5 (2,6) procent vid utgången av det tredje kvartalet 2016. Tack vare en långvarig stabil utveckling har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO som under sparandetiden byggt upp ett stort överskott. Trots detta har AMF en fortsatt stark solvens – den högsta bland jämförbara bolag – på 179 (204) procent, att jämföra med 211 vid årsskiftet. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,7 (7,3) procent, respektive 6,6 (6,7) procent de senaste tio åren, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Okt 27 2016

Kommentar med anledning av att Peder Hasslev lämnar AMF

Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef, kommer att lämna AMF för att tillträda som vd för det nybildade statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. – Jag vill tacka Peder för hans år inom AMF, och gratulera honom till det nya uppdraget. Peder har varit en mycket uppskattad chef och kollega, och levererat ett bra resultat till våra […]

Läs mer
Okt 25 2016

Många underskattar hur avgifterna påverkar pensionen

Låga avgifter ger högre pension. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar i avgift för sin tjänstepension. Det visar en undersökning som AMF gjort i samarbete med Novus. Att kunna samla pensionen på ett ställe är uppskattat eftersom det förenklar. Få tänker på att färre pensionsförsäkringar också kan betyda lägre avgifter. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Läs mer
Sep 12 2016

Ny ansvarig för AMFs onoterade fastighetsbolag

Fredrik Ronvall, idag transaktions- och analyschef på AMF Fastigheter, kommer parallellt med sin nuvarande roll framöver att axla ansvaret inom AMFs kapitalförvaltning som förvaltare och investeringsansvarig för delägda onoterade fastighetsbolag i Sverige och utomlands. 

Läs mer
Aug 29 2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Dags för jämförpris på pension – ingen vet hur mycket de betalar

Avgifterna är viktiga för pensionen. Med låga avgifter blir det mer pengar kvar när det är dags att gå i pension. Säkert har du hört det förut. Men hur står det till med din egen pension?

Läs mer
Lisa Pettersson Noord

För mer information kontakta:

Aug 25 2016

AMF står stabilt på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,1 (4,1) procent för perioden januari-juni 2016. AMF har under halvåret ökat investeringarna i fastigheter och infrastruktur till 68 (44) miljarder kronor för att lägga grunden för en stabil avkastning i rådande lågränteläge. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under perioden kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO. Trots tilldelningen har AMF branschens högsta solvens på 178 (215) procent, vilket ger fortsatt gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring sjönk under perioden till 12 (13) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 7,4 procent, respektive 6,7 procent under de senaste tio åren.

Läs mer
Jul 18 2016

Sociala medier tar för mycket tid, bättre att träffas i verkligheten

Kontakt med familj och vänner samt nyheter. Det är vad pensionärer främst använder sociala medier till. Det visar svaren från drygt 12 000 seniorer som är aktiva på sociala medier och får pension från AMF. Var femte (22 procent) anger att de minskar sin användning av sociala medier under sommaren. Samtidigt är den dominerande uppfattningen att vi ägnar för mycket tid åt sociala medier och att det vore bättre att träffas i verkligheten.

Läs mer
Jun 28 2016

AMFs Flyttrapport 2016 – Många omedvetna vid flytt av tjänstepension

De flesta som flyttar sin tjänstepension gör det på initiativ av en rådgivare eller bank. Flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring och det huvudsakliga motivet är att samla sitt kapital. Många sparare är omedvetna om att de flyttat och fyra av tio flyttar till en sparform som inte stämmer överens med vad de uttrycker sig föredra. Det framgår av AMFs Flyttrapport där branschstatistik över flyttar av kollektivavtalade tjänstepensioner kombinerats med intervjuer med kunder som flyttat sin tjänstepension.

Läs mer