Nyheter från AMF

Apr 23 2015

Liljevalchs Vårsalong flyttar till city

Liljevalchs Vårsalong får ett nytt hem 2016. Publikfavoriten flyttar till Stockholms city, introducerar utomhuskonst och blir en del av det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholms city på över 30 år. Allt i ett samarbete med AMF Fastigheter.

Läs mer
Apr 16 2015

AMF kommenterar SCAs stämma

Anders Oscarsson, ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, ger sin kommentar från stämman i SCA 15 april 2015 Inför SCAs stämma har de fyra bolagen AMF, AP1, AP4 och Swedbank Robur haft nära dialoger vid ett flertal tillfällen. Tillsammans lyckades vi bland annat utverka att en oberoende granskning genomfördes av revisionsfirman Deloittes ordförande Svante Forsberg och före […]

Läs mer
Emelie Ericson

För mer information kontakta:

PR & Information: Emelie Ericson
Telefon: 08-696 31 12
Apr 08 2015

AMF kommenterar granskningen av SCA

AMF, med flera ägare i SCA, ställde i januari krav på en oberoende granskning av SCA med anledning av de flyg- och jaktresor som media under de senaste månaderna har uppmärksammat. – Rapporten som nu har kommit konstaterar att inga brott är begångna, men den innehåller kritik mot bolaget när det gäller rollerna för ledande personer, […]

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Mar 26 2015

Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall, invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 25 mars valdes Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall till ny styrelseledamot efter Ella Niia.  Magnus Hall, som tillträdde som vd för Vattenfall i oktober 2014, har av tidsskäl valt att lämna styrelsen i AMF.

Läs mer
Mar 11 2015

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014: Förenkling och låga kostnader

AMFs årsredovisning visar på hög avkastning, stark solvens och låga kostnader. Den innehåller även hållbarhetsredovisning, enligt ramverket GRI G4, med utgångspunkt i kundens förväntan på en hållbar pensionsförvaltare.

Läs mer
Mar 09 2015

Kvinnors pensionsinbetalningar markant lägre än mäns

Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Det visar ny statistik från AMF som baseras på cirka en miljon kunder. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga.

Läs mer
Feb 26 2015

Låg pensionskunskap bland unga

Nästan hälften av de unga (20-35 år) anser att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Bara 16 procent tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra. Unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren verkar dock ha nått fram, knappt 6 av 10 tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar. Det visar en undersökning från AMF.

Läs mer
Feb 19 2015

AMFs totalavkastning 12,7 procent

För perioden januari-december 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 12,7 (9,3) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 204 (219) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,7 procent.

Läs mer
Jan 27 2015

AMF kommenterar beslutet om oberoende granskning av SCA

AMF har, tillsammans med Första AP-fonden, Skandia, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur och i samråd med Industrivärden, verkat för att en oberoende granskning tillsätts. Syftet är att utreda de händelser kring SCAs flygresor, jakt och eventuella andra allvarliga brister som media rapporterat om den senaste tiden.

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Jan 26 2015

Ny trygghetsekonom till AMF

Dan Adolphson blir AMFs nya trygghetsekonom. Han har arbetat med pensionsinformation inom AMF sedan 2006, både med kund- och affärsfokus. Dan kommer att efterträda Carina Blomberg som går i pension i juni i år.

Läs mer