Nyheter från AMF

Sep 08 2014

Små skillnader mellan yngres och äldres konsumtion

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

Läs mer
Aug 29 2014

AMFs delårsrapport januari-juni 2014: Lägre kostnader och avgifter trots fler kunder

Under första halvåret 2014 sänkte AMF driftskostnaderna ytterligare samtidigt som förvaltat kapital och antalet kunder fortsatte att stiga. Förvaltningskostnaden för den traditionella försäkringen sjönk till 0,15 procent, vilket är bland de lägsta nivåerna i branschen. AMFs arbete med att förenkla och förbättra för kunderna fortsätter.

Läs mer
Aug 22 2014

Bra förslag att undersöka möjligheten till delad tjänstepension

Vissa röster gör gällande att förslaget om bodelning av tjänstepension skulle stävja utvecklingen av jämställdhet i samhället. Jag har svårt att tro det. Att möjliggöra bodelning av tjänstepensionen i händelse av skilsmässa, på samma sätt som alla annan egendom i äktenskapet, kommer varken hämma eller lösa jämställdhetsfrågorna. Att utreda möjligheten är dock ett steg i rätt riktning.

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Aug 21 2014

AMFs totalavkastning januari-juni 2014: Fortsatt god avkastning

AMFs totalavkastning uppgick till 5,6 (3,3) procent och solvensgraden till 210 (212) procent under första halvåret 2014. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent och för de senaste tio åren 7,5 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Aug 06 2014

Hållbarhet en förutsättning för hög avkastning

Intresset för frågor kring hållbarhet har ökat de senaste åren och under sommaren har ämnet varit aktuellt vid flera tillfällen. AMF får allt oftare frågan om vår filosofi och våra principer för hållbara investeringar i relation till AMFs avkastningsmål. Det är en viktig fråga och därför vill vi klargöra vår filosofi och inställning. AMF anser […]

Läs mer
Emelie Ericson

För mer information kontakta:

PR & Information: Emelie Ericson
Telefon: 08-696 31 12
Jul 16 2014

Frihet det bästa med pensionärslivet

Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man få besök, bli lyssnad på och respekterad av. Det visar svaren från nästan 20 000 av AMFs pensionärer.

Läs mer
Jul 11 2014

Mångfalden bland ägare styrkan i svensk ägarstyrning

Vilket ansvar och vilka krav kan ställas på ägare, styrelse och ledning i börsbolag? Vad skiljer mellan ägare såsom institutioner, staten och huvudägare? Det var några av frågorna som diskuterades vid AMFs seminarium om ägarstyrning i Almedalen. Se hela seminariet på AMFs hemsida (http://www.amf.se/Om-AMF/Agarstyrning).

Läs mer
Jun 23 2014

Ägarstyrningsrapport 2014

I AMFs ägarstyrningsrapport 2014 redovisas det arbete AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2014. AMF förvaltar cirka 470 miljarder kronor åt nära 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därför är vi en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Om ägarmakt ofta innebär möjligheter att […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Jun 16 2014

AMF kommenterar Peter Normans debattartikel på DN Debatt

Johan Sidenmark, vd AMF, kommenterar finansmarknadsminister Peter Normans debattartikel ”Så vill vi stärka rätten att flytta pensionssparandet” på DN Debatt idag måndag 16 juni 2014. Peter Norman skriver om hur regeringen ser en reform i flera steg för att stärka kundens rätt på finansmarknaden. Han föreslår begränsade möjligheter till provisioner, flytträtt av pensionssparandet på privata […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Jun 12 2014

AMF i Almedalen ”Ägarstyrning – Ansvarstagande eller vinstmaximering?”

Tisdag 1 juli, kl 10.00-11.00, frukost serveras från kl 09.30
Rosenträdgården, Klosterbrunnsgatan 5, Visby

En panel där de viktigaste ägarstyrningsfrågorna diskuteras med syfte att tydliggöra hur svensk ägarstyrning fungerar och vad som kan förbättras.

Läs mer