Nyheter från AMF

Mar 26 2015

Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall, invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 25 mars valdes Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall till ny styrelseledamot efter Ella Niia.  Magnus Hall, som tillträdde som vd för Vattenfall i oktober 2014, har av tidsskäl valt att lämna styrelsen i AMF.

Läs mer
Mar 11 2015

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014: Förenkling och låga kostnader

AMFs årsredovisning visar på hög avkastning, stark solvens och låga kostnader. Den innehåller även hållbarhetsredovisning, enligt ramverket GRI G4, med utgångspunkt i kundens förväntan på en hållbar pensionsförvaltare.

Läs mer
Mar 09 2015

Kvinnors pensionsinbetalningar markant lägre än mäns

Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Det visar ny statistik från AMF som baseras på cirka en miljon kunder. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga.

Läs mer
Feb 26 2015

Låg pensionskunskap bland unga

Nästan hälften av de unga (20-35 år) anser att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Bara 16 procent tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra. Unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren verkar dock ha nått fram, knappt 6 av 10 tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar. Det visar en undersökning från AMF.

Läs mer
Feb 19 2015

AMFs totalavkastning 12,7 procent

För perioden januari-december 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 12,7 (9,3) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 204 (219) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,7 procent.

Läs mer
Jan 27 2015

AMF kommenterar beslutet om oberoende granskning av SCA

AMF har, tillsammans med Första AP-fonden, Skandia, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur och i samråd med Industrivärden, verkat för att en oberoende granskning tillsätts. Syftet är att utreda de händelser kring SCAs flygresor, jakt och eventuella andra allvarliga brister som media rapporterat om den senaste tiden.

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Jan 26 2015

Ny trygghetsekonom till AMF

Dan Adolphson blir AMFs nya trygghetsekonom. Han har arbetat med pensionsinformation inom AMF sedan 2006, både med kund- och affärsfokus. Dan kommer att efterträda Carina Blomberg som går i pension i juni i år.

Läs mer
Dec 19 2014

AMF ökar fokus på hållbarhet i aktieförvaltningen

AMF ökar fokus på hållbarhet för utländska aktieinvesteringar. AMF har anlitat MSCI som leverantör av analysverktyg och referensindex för AMFs utländska aktieinnehav på cirka 100 miljarder kronor. Investeringsfokus kommer ligga på bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor.

Läs mer
Dec 19 2014

Pensionärer tycker att julen är dyr

Julen är dyr. Det tycker hälften av de 20 000 pensionärer som AMF frågade om julen. Många av dem tycker dock att det är ok, julen får kosta och 5 procent uppger att de skulle kunna lägga mer pengar på julen. De allra flesta ska fira jul med släkt och vänner, men knappt 4 procent uppger att de kommer att vara ensamma.

Läs mer
Dec 16 2014

AMF kommenterar SCA

Efter förfrågan från sparare kommenterar Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF, artiklarna i SvD om SCAs resor och representation och att SCAs styrelse beslutat att tillsätta en extern oberoende granskning. I Svenska Dagbladets artikelserie om SCA har det rapporterats om hur SCAs ledning har nyttjat flygplan och jaktstugor för privatbruk. SCA har i samtal med […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11