Nyheter från AMF

Okt 27 2014

AMFs delårsrapport januari-september 2014 - God avkastning och låga kostnader

För perioden januari-september 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 8,0 (5,9) procent och en solvensgrad på 207 (221) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Okt 22 2014

Många positiva till att dela tjänstepensionen vid skilsmässa

Över 60 procent av de som är gifta eller sambo anser att tjänstepensionen bör delas eller att det ska finnas möjlighet att dela den vid skilsmässa. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Idag tar var och en med sig sin tjänstepension vid skilsmässa. 

Läs mer
Sep 26 2014

Hög risk inte enda vägen till långsiktigt god avkastning

Tomas Flodén, Stabschef AMF, kommenterar traditionell försäkring med anledning av artikeln i Dagens Nyheter onsdag 10 september 2014 beträffande avkastningen i ickevalen AP7 Såfa. I en traditionell försäkring får man en viss del av sin pension garanterad och pensionsbolaget investerar aktivt pengarna i en mix av olika tillgångsslag såsom aktier, räntepapper och fastigheter. Traditionell försäkring […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Sep 17 2014

AMF Fastigheter och Nordic Choice Hotels genomför Stockholms största hotellaffär

I dag offentliggör AMF Fastigheter det största hotellkontraktet i Stockholms historia. Den norska hotelloperatören Nordic Choice Hotels har tilldelats uppdraget att utveckla två unika och fristående hotellkoncept runt Brunkebergstorg. Affären är en del av AMF Fastigheters satsning – Urban Escape Stockholm.

Läs mer
Sep 17 2014

TeliaSonera på rätt väg men stora utmaningar återstår

Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF, kommenterar sina intryck från TeliaSoneras investerarresa till dotterbolaget Ucell i Uzbekistan. I början av september deltog jag på den investerarresa till Ucell i Uzbekistan som TeliaSonera bjöd in sina största ägare till. En resa full av intryck och som väckte många tankar. TeliaSoneras nya ledning har med en god […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Sep 08 2014

Små skillnader mellan yngres och äldres konsumtion

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

Läs mer
Aug 29 2014

AMFs delårsrapport januari-juni 2014: Lägre kostnader och avgifter trots fler kunder

Under första halvåret 2014 sänkte AMF driftskostnaderna ytterligare samtidigt som förvaltat kapital och antalet kunder fortsatte att stiga. Förvaltningskostnaden för den traditionella försäkringen sjönk till 0,15 procent, vilket är bland de lägsta nivåerna i branschen. AMFs arbete med att förenkla och förbättra för kunderna fortsätter.

Läs mer
Aug 22 2014

Bra förslag att undersöka möjligheten till delad tjänstepension

Vissa röster gör gällande att förslaget om bodelning av tjänstepension skulle stävja utvecklingen av jämställdhet i samhället. Jag har svårt att tro det. Att möjliggöra bodelning av tjänstepensionen i händelse av skilsmässa, på samma sätt som alla annan egendom i äktenskapet, kommer varken hämma eller lösa jämställdhetsfrågorna. Att utreda möjligheten är dock ett steg i rätt riktning.

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Aug 21 2014

AMFs totalavkastning januari-juni 2014: Fortsatt god avkastning

AMFs totalavkastning uppgick till 5,6 (3,3) procent och solvensgraden till 210 (212) procent under första halvåret 2014. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent och för de senaste tio åren 7,5 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Aug 06 2014

Hållbarhet en förutsättning för hög avkastning

Intresset för frågor kring hållbarhet har ökat de senaste åren och under sommaren har ämnet varit aktuellt vid flera tillfällen. AMF får allt oftare frågan om vår filosofi och våra principer för hållbara investeringar i relation till AMFs avkastningsmål. Det är en viktig fråga och därför vill vi klargöra vår filosofi och inställning. AMF anser […]

Läs mer
Emelie Ericson

För mer information kontakta:

PR & Information: Emelie Ericson
Telefon: 08-696 31 12