Nyheter från AMF

Jun 23 2016

AMF Ägarstyrningsrapport 2016

I AMFs Ägarstyrningsrapport 2016 beskrivs centrala och principiellt viktiga delar i det arbete som AMF och AMF Fonder har genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2016. AMF som är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen har under våren deltagit vid 42 årsstämmor och två extrasstämmor, samt arbetat i 24 valberedningar.

Läs mer
Jun 20 2016

Pensionssparare önskar stabilitet och trygghet men många vill ha ut pensionen på kort tid

Så många som fyra av tio svenskar är oroliga för att deras pension och privata besparingar inte ska räcka livet ut. Oron är större bland kvinnor och de med låga inkomster. Samtidigt uppger nästan hälften att de vill ta ut sin tjänstepension på kort tid. Det visar en undersökning av AMF i samarbete med Novus. Den som väljer att ta ut pengarna på kort tid riskerar att få en låg pension när tjänstepensionen är slut. Det är inte alla som förstår konsekvenserna av ett sådant val. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Läs mer
Jun 10 2016

AMF i Almedalen: Hur omedveten får kunden vara vid flytt av tjänstepensioner?

Tisdag 5 juli, kl 09.00-10.00, frukost serveras från kl 08.30
Rosenträdgården, Klosterbrunnsgatan 5, Visby

Länk till seminariet i Almedalskalendariet (http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35793?redir=%23eidx_4)

Läs mer
Maj 31 2016

AMF avsätter 20,3 miljarder kronor till stärkta garantier

Många av AMFs kunder har sett sitt pensionskapital växa kraftigt under åren, vilket har lett till att AMF har branschens högsta överskott med en solvensgrad på 199 procent. Det betyder att de garantier som AMF har ställt ut idag endast utgör en mindre del av många kunders pensionsutbetalningar. Därför höjer AMF garantiinslaget för de kunder som mer än andra har bidragit till överskottet med samanlagt 20,3 miljarder.

Läs mer
Maj 16 2016

Avgifterna på fondmarknaden 2015:Sparare väljer fonder med lägre avgifter

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden låg under 2015 kvar på de lägst uppmätta nivåerna de senaste tio åren. Trenden med att sparare väljer aktiefonder med lägre avgifter fortsätter. Det gäller även för de populära blandfonderna där avgifterna sjönk för andra året i rad. Det framgår av AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport.

Läs mer
Maj 10 2016

AMFs kvartalsrapport januari-mars 2016: Bred riskspridning bra för långsiktig avkastning

AMF rapporterar en totalavkastning på -0,7 (6,5) procent och en solvensgrad på 199 (206) procent vid utgången av det första kvartalet 2016. Bakom nedgången ligger ett turbulent kvartal på aktiemarknaderna. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,2 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Maj 03 2016

Jens Söderblom ny presschef på AMF

Jens Söderblom har tillträtt den nyinrättade tjänsten som presschef på AMF.

Läs mer
Apr 12 2016

AMF kommenterar stämman i Swedbank

Anders Oscarsson, Ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, kommenterar AMFs ställningstagande på Swedbanks stämma. AMF och AMF Fonder äger drygt 46 miljoner aktier värda över åtta miljarder kronor i Swedbank. Det utgör cirka fyra procent av aktierna i Swedbank. Således är Swedbank ett viktigt innehav för våra fyra miljoner kunder. AMF positiva till ny styrelseordförande Som ägare […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 31 2016

Återval av samtliga ledamöter i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 31 mars återvaldes samtliga styrelsemedlemmar. AMFs styrelse består av nedanstående nio ledamöter: Pär Nuder, styrelsens ordförande Renée Andersson, LO Torbjörn Johansson, LO Annika Lundius, Svenskt Näringsliv Per Ljungberg, Lancelot Asset Management Marie Nilsson, LO Ola Pettersson, LO Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv Marie Rudberg och Torbjörn Johansson […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 30 2016

AMF står bakom valberedningens förslag om Lars Idermark till ny styrelseordförande

Anders Oscarsson, ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, kommenterar beslutet från valberedningen i Swedbank att föreslå Lars Idermark som ny styrelseordförande. AMF var en av de institutioner som utifrån en sammanlagd bedömning av de många frågetecknen kring ledningen av Swedbank såg behov av förändring. I dialog med valberedningen har vi varit tydliga med vårt ställningstagande. En stabil […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11