Nyheter från AMF

Jun 21 2017

AMF Ägarstyrningsrapport 2017

I AMFs Ägarstyrningsrapport, som i år publiceras för femte året i rad, beskrivs viktiga principer för och exempel på det arbete som AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2017. AMF är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen och finns representerade i 27 valberedningar. Under våren har AMF deltagit vid 44 årsstämmor. 

Läs mer
Jun 19 2017

AMF i Almedalen: Kollektivavtalad tjänstepension – en trygg hamn på ett stormigt pensionshav?

Pensionen vi får via jobbet har formats genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund. Resultatet är trygga utbetalningar, låga avgifter samt långsiktig och effektiv förvaltning. Vilka lärdomar kan dras av hur systemet har vuxit fram? Hur kan det utvecklas? Vilka utmaningar kvarstår?

När      Tisdag 4 juli kl. 9-10 (frukost serveras från 8.30)
Var      Klosterbrunnsgatan 5, Rosenträdgården, Visby

Läs mer
Jun 12 2017

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för enklare och effektivare tjänstepensioner

AMFs stabschef Tomas Flodén kommentar Högsta förvaltningsdomstolens dom (5176-16) från den 8 juni 2017 som öppnar för att sparare med flera olika pensionsförsäkringar kan få dessa samanförda till en enda försäkring utan att någon beskattning behöver ske. Vi är mycket glada över att Högsta förvaltningsdomstolen gått på AMFs linje i sin prejudicerande dom, något som […]

Läs mer
Jens Söderblom

För mer information kontakta:

Presschef: Jens Söderblom
Telefon: 08-696 30 85
Jun 04 2017

Avgifterna på fondmarknaden 2006-2016: Svenskarna placerar smart i snårig fonddjungel

Svenskarna placerar smart i snårig fonddjungel

Utbudet av fonder har vuxit kraftigt på den svenska marknaden de senaste tio åren, men trots det hittar de svenska spararna i allt högre utsträckning till prisvärda alternativ med låga avgifter. Antalet fonder har sammantaget ökat med över 160 procent under perioden. Avgifterna på aktiefonder har samtidigt pressats nedåt, trots att fler dyra utländska aktörer tillkommit på den svenska fondmarknaden och blandfonderna blivit dyrare. Det visar AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport som ges ut för tionde året i rad.

Läs mer
Maj 09 2017

Mood-kvarteret förstärks av IKEAs nya kökspop-up

Nu tar Mood-kvarteret nästa steg i sin utveckling. Kort efter att Mood Stockholm fyllt fem år står det nu klart att IKEA väljer Mood-kvarteret för att premiäröppna en pop up-butik för kök. Efter sommaren erbjuds stockholmarna ett unikt showroom fyllt av köksexpertis och inspiration. Adressen för den tillfälliga butiken, som omfattar 355 kvadratmeter, är Regeringsgatan 65.

Läs mer
Maj 03 2017

AMFs kvartalsrapport januari-mars 2017: Fokus på fortsatta förbättringar för spararna

AMF rapporterar en totalavkastning på 2,5 (-0,7) procent vid utgången av det första kvartalet 2017, och en solvensgrad på 193 (199) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har varit 8,5 (7,3) procent under de senaste fem åren, och 6,4 (6,2) procent de senaste tio åren.

Läs mer
Apr 19 2017

Inkomstskillnader diskuteras flitigt i parrelationer men få pratar om skillnader i pension

En övervägande majoritet av de som lever i en parrelation uppger att de har olika mycket i lön. De allra flesta är ekonomiskt sammanflätade i vardagen men bara 1 av 3 har diskuterat storleken på sina respektive pensioner. Än färre, knappt var femte, har jämfört sin pension med partnerns via Min Pension. Det visar en ny undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Läs mer
Apr 04 2017

AMF Fonders vd Gunilla Nyström går i pension

AMF Fonder ABs vd Gunilla Nyström kommer att gå i pension under 2017. Styrelsen för AMF Fonder påbörjar därför rekryteringen av hennes efterträdare. Gunilla Nyström har varit vd i AMF Fonder sedan 2013. 

Läs mer
Mar 30 2017

Torbjörn Callvik invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 30 mars valdes Torbjörn Callvik vd för Brandkontoret till ny styrelseledamot i AMF efter Annika Lundius. Övriga ledamöter återvaldes.

Läs mer
Mar 17 2017

Fyra anledningar till varför låga avgifter gör stor skillnad för pensionen

Låga avgifter betyder mer i pension. Även till synes små avgiftsskillnader ger stor skillnad i plånboken som pensionär. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar. Nya räkneexempel från AMF visar hur mycket pengar det handlar om.

Läs mer