Nyheter från AMF

Sep 12 2016

Ny ansvarig för AMFs onoterade fastighetsbolag

Fredrik Ronvall, idag transaktions- och analyschef på AMF Fastigheter, kommer parallellt med sin nuvarande roll framöver att axla ansvaret inom AMFs kapitalförvaltning som förvaltare och investeringsansvarig för delägda onoterade fastighetsbolag i Sverige och utomlands. 

Läs mer
Aug 29 2016

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Dags för jämförpris på pension – ingen vet hur mycket de betalar

Avgifterna är viktiga för pensionen. Med låga avgifter blir det mer pengar kvar när det är dags att gå i pension. Säkert har du hört det förut. Men hur står det till med din egen pension?

Läs mer
Lisa Pettersson Noord

För mer information kontakta:

Aug 25 2016

AMF står stabilt på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 1,1 (4,1) procent för perioden januari-juni 2016. AMF har under halvåret ökat investeringarna i fastigheter och infrastruktur till 68 (44) miljarder kronor för att lägga grunden för en stabil avkastning i rådande lågränteläge. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under perioden kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO. Trots tilldelningen har AMF branschens högsta solvens på 178 (215) procent, vilket ger fortsatt gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring sjönk under perioden till 12 (13) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 7,4 procent, respektive 6,7 procent under de senaste tio åren.

Läs mer
Jul 18 2016

Sociala medier tar för mycket tid, bättre att träffas i verkligheten

Kontakt med familj och vänner samt nyheter. Det är vad pensionärer främst använder sociala medier till. Det visar svaren från drygt 12 000 seniorer som är aktiva på sociala medier och får pension från AMF. Var femte (22 procent) anger att de minskar sin användning av sociala medier under sommaren. Samtidigt är den dominerande uppfattningen att vi ägnar för mycket tid åt sociala medier och att det vore bättre att träffas i verkligheten.

Läs mer
Jun 28 2016

AMFs Flyttrapport 2016 – Många omedvetna vid flytt av tjänstepension

De flesta som flyttar sin tjänstepension gör det på initiativ av en rådgivare eller bank. Flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring och det huvudsakliga motivet är att samla sitt kapital. Många sparare är omedvetna om att de flyttat och fyra av tio flyttar till en sparform som inte stämmer överens med vad de uttrycker sig föredra. Det framgår av AMFs Flyttrapport där branschstatistik över flyttar av kollektivavtalade tjänstepensioner kombinerats med intervjuer med kunder som flyttat sin tjänstepension.

Läs mer
Jun 23 2016

AMF Ägarstyrningsrapport 2016

I AMFs Ägarstyrningsrapport 2016 beskrivs centrala och principiellt viktiga delar i det arbete som AMF och AMF Fonder har genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2016. AMF som är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen har under våren deltagit vid 42 årsstämmor och två extrasstämmor, samt arbetat i 24 valberedningar.

Läs mer
Jun 20 2016

Pensionssparare önskar stabilitet och trygghet men många vill ha ut pensionen på kort tid

Så många som fyra av tio svenskar är oroliga för att deras pension och privata besparingar inte ska räcka livet ut. Oron är större bland kvinnor och de med låga inkomster. Samtidigt uppger nästan hälften att de vill ta ut sin tjänstepension på kort tid. Det visar en undersökning av AMF i samarbete med Novus. Den som väljer att ta ut pengarna på kort tid riskerar att få en låg pension när tjänstepensionen är slut. Det är inte alla som förstår konsekvenserna av ett sådant val. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Läs mer
Jun 10 2016

AMF i Almedalen: Hur omedveten får kunden vara vid flytt av tjänstepensioner?

Tisdag 5 juli, kl 09.00-10.00, frukost serveras från kl 08.30
Rosenträdgården, Klosterbrunnsgatan 5, Visby

Länk till seminariet i Almedalskalendariet (http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35793?redir=%23eidx_4)

Läs mer
Maj 31 2016

AMF avsätter 20,3 miljarder kronor till stärkta garantier

Många av AMFs kunder har sett sitt pensionskapital växa kraftigt under åren, vilket har lett till att AMF har branschens högsta överskott med en solvensgrad på 199 procent. Det betyder att de garantier som AMF har ställt ut idag endast utgör en mindre del av många kunders pensionsutbetalningar. Därför höjer AMF garantiinslaget för de kunder som mer än andra har bidragit till överskottet med samanlagt 20,3 miljarder.

Läs mer
Maj 16 2016

Avgifterna på fondmarknaden 2015:Sparare väljer fonder med lägre avgifter

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden låg under 2015 kvar på de lägst uppmätta nivåerna de senaste tio åren. Trenden med att sparare väljer aktiefonder med lägre avgifter fortsätter. Det gäller även för de populära blandfonderna där avgifterna sjönk för andra året i rad. Det framgår av AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport.

Läs mer