Nyheter från AMF

Jan 16 2017

Pensionärerna är positiva om 2017 men tänker mindre på vad som händer längre fram

Under 2017 räknas pensionerna upp, både den allmänna pensionen och flera typer av tjänstepensioner. Många pensionärer har en positiv uppfattning om vad årsskiftet innebär för den egna plånboken. De flesta tror antingen att pensionen kommer att öka (30 procent) eller vara oförändrad (32 procent). Var fjärde pensionär vet inte (25 procent) och bara var tionde (13 procent) tror att pensionen kommer att sjunka. Det visar enkätsvaren från över 24 000 av AMFs pensionärer. Tongångarna är mer positiva än för ett år sedan. Mest positiva är de med högst pension.

Läs mer
Dec 20 2016

AMF investerar 2,5 miljarder kronor i Volvo Cars

AMF har slutit avtal om att investera 2,5 miljarder kronor i Volvo Cars. Investeringen sker i preferensaktier, och inkluderar en rätt att få dessa omvandlade till nya stamaktier vid en eventuell framtida börsnotering.

Läs mer
Dec 14 2016

Marcus Blomberg tillförordnad kapitalförvaltningschef på AMF

Marcus Blomberg har utnämnts till tillförordnad kapitalförvaltningschef på AMF. Han tar från och med idag den 14 december över ansvaret efter avgående Peder Hasslev, som under inledningen av nästa år tillträder som vd för det nybildade statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. Marcus Blomberg tar i och med detta även plats i AMFs ledningsgrupp.

Läs mer
Dec 13 2016

AMF omprövar nej till samgående efter omförhandling

Efter att en uppgörelse nåtts om nya villkor för samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har AMF omprövat sin tidigare position och avser rösta ja till förslaget på extrastämman den 14 december.

Läs mer
Nov 21 2016

AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO

Idag meddelade valcentralen Fora att Svenskt Näringsliv och LO enats om att ge AMF fortsatt förtroende som förval för tjänstepension inom avtalsområde SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare som avstår från att göra ett aktivt val får sitt sparande placerat i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF. Överenskommelsen gäller till dess att uppdraget sägs upp. 

Läs mer
Nov 18 2016

En av tio uppmanas gå i tidig pension

Vi förväntas arbeta tills vi är minst 65 år, en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet. Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Nära hälften (44 procent) av de tillfrågade känner någon som har gått i pension tidigare än de önskat, så kallad ofrivillig pension. Det framkommer i en undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Läs mer
Nov 01 2016

Stärkt avkastning på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 4,5 (2,6) procent vid utgången av det tredje kvartalet 2016. Tack vare en långvarig stabil utveckling har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO som under sparandetiden byggt upp ett stort överskott. Trots detta har AMF en fortsatt stark solvens – den högsta bland jämförbara bolag – på 179 (204) procent, att jämföra med 211 vid årsskiftet. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,7 (7,3) procent, respektive 6,6 (6,7) procent de senaste tio åren, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Okt 27 2016

Kommentar med anledning av att Peder Hasslev lämnar AMF

Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef, kommer att lämna AMF för att tillträda som vd för det nybildade statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. – Jag vill tacka Peder för hans år inom AMF, och gratulera honom till det nya uppdraget. Peder har varit en mycket uppskattad chef och kollega, och levererat ett bra resultat till våra […]

Läs mer
Okt 25 2016

Många underskattar hur avgifterna påverkar pensionen

Låga avgifter ger högre pension. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar i avgift för sin tjänstepension. Det visar en undersökning som AMF gjort i samarbete med Novus. Att kunna samla pensionen på ett ställe är uppskattat eftersom det förenklar. Få tänker på att färre pensionsförsäkringar också kan betyda lägre avgifter. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Läs mer
Sep 12 2016

Ny ansvarig för AMFs onoterade fastighetsbolag

Fredrik Ronvall, idag transaktions- och analyschef på AMF Fastigheter, kommer parallellt med sin nuvarande roll framöver att axla ansvaret inom AMFs kapitalförvaltning som förvaltare och investeringsansvarig för delägda onoterade fastighetsbolag i Sverige och utomlands. 

Läs mer