Nyheter från AMF

Feb 14 2017

AMF Pensionsrapport 2016:Ökad kunskap om återbetalningsskydd och skatt kan höja pensionen

Att ta bort återbetalningsskyddet i slutet av yrkeslivet eller under tiden som pensionär kan ge 10-20 procents högre tjänstepension över tid. Dessutom – genom att skjuta upp pensioneringen till det år man fyller 66 kan man höja sin inkomst eftersom skatten då blir lägre. Skatteeffekten är störst för de med lägre inkomster. Få känner till dessa enkla knep. Det framgår av AMFs årliga Pensionsrapport som presenterades idag.

Läs mer
Feb 14 2017

AMFs totalavkastning januari-december 2016 – Stärkt avkastning och sänkta avgifter

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,3 (5,3) procent för perioden januari-december 2016. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder med Avtalspension SAF-LO. Även efter garantiförstärkningen har AMF högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent, vilket ger gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Läs mer
Feb 07 2017

Välkommen på pressfrukost den 14 februari där AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson presenterar Pensionsrapporten 2016

Under 2016 gick diskussionens vågor höga i pensionsfrågan. Planer på höjd pensionsålder blandades med oegentligheter inom PPM-systemet, att en av tio seniorer har blivit uppmanade att gå i pension samt att få vet hur mycket de betalar för sin tjänstepension. För sjunde året i rad presenterar AMF Pensionsrapporten. Under en pressfrukost lotsar trygghetsekonom Dan Adolphson […]

Läs mer
Jan 26 2017

Javiera Ragnartz ny kapitalförvaltningschef på AMF

Javiera Ragnartz har anställts som ny chef för AMFs kapitalförvaltning.  Hon är idag chef för Investment and Risk Advisory på Handelsbanken, och har tidigare varit vd för Handelsbanken fonder. Javiera Ragnartz har en licentiatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, och har även arbetat med finansiell analys på Riksbanken och med kapitalförvaltning på SEB […]

Läs mer
Jens Söderblom

För mer information kontakta:

Presschef: Jens Söderblom
Telefon: 08-696 30 85
Jan 16 2017

Pensionärerna är positiva om 2017 men tänker mindre på vad som händer längre fram

Under 2017 räknas pensionerna upp, både den allmänna pensionen och flera typer av tjänstepensioner. Många pensionärer har en positiv uppfattning om vad årsskiftet innebär för den egna plånboken. De flesta tror antingen att pensionen kommer att öka (30 procent) eller vara oförändrad (32 procent). Var fjärde pensionär vet inte (25 procent) och bara var tionde (13 procent) tror att pensionen kommer att sjunka. Det visar enkätsvaren från över 24 000 av AMFs pensionärer. Tongångarna är mer positiva än för ett år sedan. Mest positiva är de med högst pension.

Läs mer
Dec 20 2016

AMF investerar 2,5 miljarder kronor i Volvo Cars

AMF har slutit avtal om att investera 2,5 miljarder kronor i Volvo Cars. Investeringen sker i preferensaktier, och inkluderar en rätt att få dessa omvandlade till nya stamaktier vid en eventuell framtida börsnotering.

Läs mer
Dec 14 2016

Marcus Blomberg tillförordnad kapitalförvaltningschef på AMF

Marcus Blomberg har utnämnts till tillförordnad kapitalförvaltningschef på AMF. Han tar från och med idag den 14 december över ansvaret efter avgående Peder Hasslev, som under inledningen av nästa år tillträder som vd för det nybildade statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. Marcus Blomberg tar i och med detta även plats i AMFs ledningsgrupp.

Läs mer
Dec 13 2016

AMF omprövar nej till samgående efter omförhandling

Efter att en uppgörelse nåtts om nya villkor för samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har AMF omprövat sin tidigare position och avser rösta ja till förslaget på extrastämman den 14 december.

Läs mer
Nov 21 2016

AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO

Idag meddelade valcentralen Fora att Svenskt Näringsliv och LO enats om att ge AMF fortsatt förtroende som förval för tjänstepension inom avtalsområde SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare som avstår från att göra ett aktivt val får sitt sparande placerat i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF. Överenskommelsen gäller till dess att uppdraget sägs upp. 

Läs mer
Nov 18 2016

En av tio uppmanas gå i tidig pension

Vi förväntas arbeta tills vi är minst 65 år, en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet. Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Nära hälften (44 procent) av de tillfrågade känner någon som har gått i pension tidigare än de önskat, så kallad ofrivillig pension. Det framkommer i en undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Läs mer