Nyheter från AMF

Maj 19 2015

Nya ledamöter till AMF Fastigheters styrelse

Vid AMF Fastigheters extra bolagsstämma 11 maj valdes Susanne Lindh och Monica von Schmalensee till nya styrelseledamöter. Det innebär att styrelsen utökas med en person.

Läs mer
Maj 18 2015

AMF investerar i kontorsfastigheter i Helsingfors

AMF tar nu ytterligare ett steg mot ökad diversifiering genom att förvärva 50 procent av en kontorsportfölj i Helsingfors. Köpet omfattar 15 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde på cirka 4 miljarder kronor. Portföljen kommer att ägas i bolagsform till lika delar av pensionsbolagen Ilmarinen och AMF.

Läs mer
Maj 08 2015

AMF förvärvar handelsfastigheter i Finland

AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige och breddar därmed sin fastighetsägande geografiskt. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder SEK, kommer att ägas till lika delar av den finska detaljhandelskoncernen Kesko, det finska livförsäkringsbolaget Ilmarinen och pensionsbolaget AMF.

Läs mer
Apr 27 2015

AMFs kvartalsrapport januari-mars 2015:Stabilitet viktigt i en lågräntemiljö

AMF rapporterar en totalavkastning på 6,5 (2,2) procent och en solvensgrad på 206 (212) procent vid utgången av det första kvartalet 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 9,1 procent och för de senaste tio åren 8,1 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Apr 23 2015

Liljevalchs Vårsalong flyttar till city

Liljevalchs Vårsalong får ett nytt hem 2016. Publikfavoriten flyttar till Stockholms city, introducerar utomhuskonst och blir en del av det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholms city på över 30 år. Allt i ett samarbete med AMF Fastigheter.

Läs mer
Apr 16 2015

AMF kommenterar SCAs stämma

Anders Oscarsson, ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, ger sin kommentar från stämman i SCA 15 april 2015 Inför SCAs stämma har de fyra bolagen AMF, AP1, AP4 och Swedbank Robur haft nära dialoger vid ett flertal tillfällen. Tillsammans lyckades vi bland annat utverka att en oberoende granskning genomfördes av revisionsfirman Deloittes ordförande Svante Forsberg och före […]

Läs mer
Emelie Ericson

För mer information kontakta:

PR & Information: Emelie Ericson
Telefon: 08-696 31 12
Apr 08 2015

AMF kommenterar granskningen av SCA

AMF, med flera ägare i SCA, ställde i januari krav på en oberoende granskning av SCA med anledning av de flyg- och jaktresor som media under de senaste månaderna har uppmärksammat. – Rapporten som nu har kommit konstaterar att inga brott är begångna, men den innehåller kritik mot bolaget när det gäller rollerna för ledande personer, […]

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Mar 26 2015

Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall, invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 25 mars valdes Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall till ny styrelseledamot efter Ella Niia.  Magnus Hall, som tillträdde som vd för Vattenfall i oktober 2014, har av tidsskäl valt att lämna styrelsen i AMF.

Läs mer
Mar 11 2015

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014: Förenkling och låga kostnader

AMFs årsredovisning visar på hög avkastning, stark solvens och låga kostnader. Den innehåller även hållbarhetsredovisning, enligt ramverket GRI G4, med utgångspunkt i kundens förväntan på en hållbar pensionsförvaltare.

Läs mer
Mar 09 2015

Kvinnors pensionsinbetalningar markant lägre än mäns

Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Det visar ny statistik från AMF som baseras på cirka en miljon kunder. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga.

Läs mer