Nyheter från AMF

Jul 16 2014

Frihet det bästa med pensionärslivet

Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man få besök, bli lyssnad på och respekterad av. Det visar svaren från nästan 20 000 av AMFs pensionärer.

Läs mer
Jul 11 2014

Mångfalden bland ägare styrkan i svensk ägarstyrning

Vilket ansvar och vilka krav kan ställas på ägare, styrelse och ledning i börsbolag? Vad skiljer mellan ägare såsom institutioner, staten och huvudägare? Det var några av frågorna som diskuterades vid AMFs seminarium om ägarstyrning i Almedalen. Se hela seminariet på AMFs hemsida (http://www.amf.se/Om-AMF/Agarstyrning).

Läs mer
Jun 23 2014

Ägarstyrningsrapport 2014

I AMFs ägarstyrningsrapport 2014 redovisas det arbete AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2014. AMF förvaltar cirka 470 miljarder kronor åt nära 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därför är vi en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Om ägarmakt ofta innebär möjligheter att […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Jun 16 2014

AMF kommenterar Peter Normans debattartikel på DN Debatt

Johan Sidenmark, vd AMF, kommenterar finansmarknadsminister Peter Normans debattartikel ”Så vill vi stärka rätten att flytta pensionssparandet” på DN Debatt idag måndag 16 juni 2014. Peter Norman skriver om hur regeringen ser en reform i flera steg för att stärka kundens rätt på finansmarknaden. Han föreslår begränsade möjligheter till provisioner, flytträtt av pensionssparandet på privata […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Jun 12 2014

AMF i Almedalen ”Ägarstyrning – Ansvarstagande eller vinstmaximering?”

Tisdag 1 juli, kl 10.00-11.00, frukost serveras från kl 09.30
Rosenträdgården, Klosterbrunnsgatan 5, Visby

En panel där de viktigaste ägarstyrningsfrågorna diskuteras med syfte att tydliggöra hur svensk ägarstyrning fungerar och vad som kan förbättras.

Läs mer
Jun 05 2014

Tjänstepension den viktigaste förmånen

Tjänstepensionen anses vara den enskilt viktigaste förmånen att förhandla om med sin arbetsgivare. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Avsättningen till tjänstepension är en del av lönen som sällan syns i lönekuvertet. Den som har kollektivavtal har automatiskt tjänstepension.

Läs mer
Maj 27 2014

Förändringar i AMFs produktutbud

AMF kommenterar de förfrågningar vi fått från media om att vi slutar med nyteckning av privat pensionssparande per 31 maj. AMF tog i höstas beslut att sluta med nyteckning av privat pensionssparande för nya kunder. Detta som ett led i bolagets nya strategi att fokusera ännu mer på tjänstepension. Förändringen gäller för nyteckning av privat pensionssparande, […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Maj 26 2014

Värna begreppet oberoende rådgivning

Tomas Flodén, stabschef AMF, kommenterar Finansinspektionens tankar om förbud mot provisioner som presenterades den 15 maj på Tillsynsdagen. FIs tankar är i linje med AMFs beslut i slutet av 2012 att helt sluta betala provisioner. Finansinspektionen presenterade att de ser ett behov av att utreda ett brett provisionsförbud som ska omfatta alla finansiella rådgivare. Syftet […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Maj 19 2014

Fler pensionärer hade velat jobba längre

Viljan att arbeta längre upp i åren ökar. Flexibla arbetstider efterfrågas för att motivera folk att stanna längre i arbetslivet. Hälsan är det som främst påverkar när man väljer att gå i pension, särskilt bland kvinnor. Samtidigt upplever de flesta pensionärer sin hälsa som god. Det visar svaren på AMFs frågor som är ställda i årets Vintagebarometer.

Läs mer
Maj 15 2014

Anders Munk ny chefaktuarie för AMF

Anders Munk är ny chefaktuarie och chef över aktuarieavdelningen på AMF. Han kommer senast från tjänsten som chefaktuarie för KPA Pension och har 14 års erfarenhet av traditionell livförsäkring och fondförsäkring. – Chefaktuarie är en mycket viktig roll för att säkerställa långsiktigt trygga och enkla pensionsprodukter. I AMF där alla vinster går tillbaka till kunderna […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11