Nyheter från AMF

Apr 12 2016

AMF kommenterar stämman i Swedbank

Anders Oscarsson, Ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, kommenterar AMFs ställningstagande på Swedbanks stämma. AMF och AMF Fonder äger drygt 46 miljoner aktier värda över åtta miljarder kronor i Swedbank. Det utgör cirka fyra procent av aktierna i Swedbank. Således är Swedbank ett viktigt innehav för våra fyra miljoner kunder. AMF positiva till ny styrelseordförande Som ägare […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 31 2016

Återval av samtliga ledamöter i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 31 mars återvaldes samtliga styrelsemedlemmar. AMFs styrelse består av nedanstående nio ledamöter: Pär Nuder, styrelsens ordförande Renée Andersson, LO Torbjörn Johansson, LO Annika Lundius, Svenskt Näringsliv Per Ljungberg, Lancelot Asset Management Marie Nilsson, LO Ola Pettersson, LO Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv Marie Rudberg och Torbjörn Johansson […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 30 2016

AMF står bakom valberedningens förslag om Lars Idermark till ny styrelseordförande

Anders Oscarsson, ägarstyrningsansvarig och aktiechef AMF, kommenterar beslutet från valberedningen i Swedbank att föreslå Lars Idermark som ny styrelseordförande. AMF var en av de institutioner som utifrån en sammanlagd bedömning av de många frågetecknen kring ledningen av Swedbank såg behov av förändring. I dialog med valberedningen har vi varit tydliga med vårt ställningstagande. En stabil […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 18 2016

AMFs fonder rankas högt i Morningstars hållbarhetsgranskning

AMFs fondutbud kommer väl ut när det oberoende fondanalysföretaget Morningstars har inlett granskning av hållbarhet i fonder. Morningstar har en ny jämförelse av fonders innehav som är skapad för att spegla hur väl de företag som fonden har placerat sparkapitalet i hanterar sitt ansvar inom ESG (Environmental, Social, Governance). ”Vi tror att de bolag som […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 17 2016

Sluta snacka om att hon får en lägre pension än han – gör något istället!

Dan Adolphson, AMFs trygghetsekonom, skriver idag på SVT Opinion om vad som krävs för att skapa jämställda pensioner. Detta inför att riksdagens pensionsgrupp träffas den 23 mars för att diskutera ämnet. Internationella kvinnodagen passerade den 8 mars och precis som tidigare år uppmärksammades kvinnors situation över hela världen. Sedan ramlade vi tillbaka i gamla vanor. I Sverige […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Mar 17 2016

AMFs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015: Fortsatt fokus på förbättringar för kund

AMFs förvaltningskostnad inom traditionell försäkring sjönk till 12 öre per förvaltade 100 kronor, vilket är bland de lägsta på marknaden. AMF har vidare fortsatt att utveckla arbetet med hållbarhet, bland annat inom kapitalförvaltningen som infört positiv screening och börjat mäta koldioxidavtrycket. Som tidigare publicerats uppgick totalavkastningen till 5,3 procent under 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

Läs mer
Mar 03 2016

Ägarna överens om fortsatt gemensamt ägande av Rikshem

Rikshems ägare träffades på onsdagen för att diskutera samägandet mellan AMF och AP4. Man är överens om att fortsatt gemensamt äga och utveckla Rikshem. Ägarna har även initierat en process för entledigande av Rikshems VD Jan-Erik Höjvall. Jan-Erik Höjvall lämnar senast i samband med årsstämman den 11 mars då även en ny styrelse kommer att […]

Läs mer
Feb 22 2016

Klart med granskning av Rikshem

Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef AMF och styrelseledamot Rikshem, kommenterar den granskningsrapport om Rikshem som i dagarna slutförts. Granskningen som handlar om högsta ledningens resor, representation och eventuella intressekonflikter har gjorts av revisor Martin Krüger från KPMG. Granskaren har kommit fram till att ledningen i vissa fall handlat avvikande från riktlinjer och regler. Men också att de […]

Läs mer
Lisa Pettersson Noord

För mer information kontakta:

Feb 19 2016

AMFs totalavkastning januari-december 2015 – Stabil avkastning i lågräntemiljön

För perioden januari-december 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,3 (12,7) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 211 (204) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,5 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent.

Läs mer
Feb 16 2016

AMF Pensionsrapport 2015 – Ökad jämställdhet behövs både inom och utanför pensionssystemet

Kvinnor tar större ansvar för hem och barn medan män jobbar heltid i större utsträckning. Det får konsekvenser för såväl lönen idag som för pensionen i framtiden. Inom pensionssystemet finns det inslag som minskar skillnaderna mellan kvinnor och män. Men det finns saker man kan göra för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan könen. Det framgår i AMFs årliga pensionsrapport.

Läs mer