Nyheter från AMF

Sep 01 2015

Linda Pira gör låt i samarbete med AMF

Linda Pira gör en svensk cover på nittiotals-hiten ”I Swear” för att tillsammans med AMF uppmärksamma unga och kvinnor att fundera kring framtiden och pensionen.

Läs mer
Aug 31 2015

Slutreplik på inlägg den 29 augusti i SvD.se i debatten om pensionsbranschen

Dunér och Fagerman, chefer för finanskoncernerna Länsförsäkringar och Skandia, fortsätter med ett inlägg 29 augusti på SvD.se debatten om pensionsbranschen. Dunér och Fagerman debatterar på samma gång systemet med förval för de tjänstepensionskunder som inte vill engagera sig i sitt pensionssparande, vikten av provisioner, samt vilka kapitalkrav som bör tillämpas för tjänstepensioner. De konstaterar att […]

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Aug 28 2015

Låga kostnader och ökad premieinkomst

Under första halvåret 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 4,1 (5,6) procent och en solvensgrad på 215 (210) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Premieinkomsterna har ökat med 13 procent tack vare stort kundinflöde, samtidigt som driftskostnaderna hålls fortsatt låga. AMF har under året genomfört två stora fastighetsförvärv i Finland, vilket är ett led i ökad diversifiering. 

Läs mer
Aug 26 2015

Kommentar till debattartikel av Fagerman/Dunér om utvecklingen i försäkringsbranschen

Tomas Flodén, Stabschef AMF, replikerar på debattartikeln på SvD Brännpunkt 21 augusti 2015 av Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia, och Sten Dunér, koncernchef Länsförsäkringar, beträffande ett antal förhållanden som de menar utgör problem inom försäkrings- och pensionsbranschen.

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Aug 24 2015

God långsiktig avkastning

AMFs totalavkastning uppgick till 4,1 (5,6) procent under första halvåret 2015. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,4 procent och för de senast tio åren har varit 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Solvensen är fortsatt högst i branschen bland jämförbara bolag, 215 (210) procent, vilket visar på AMFs stabilitet.

Läs mer
Jul 09 2015

Pensionärernas sommar – Borta bra men hemma bäst

Att stanna hemma med sin partner och äta sill, potatis och grilla är pensionärernas planer för sommaren. Det visar svaren från nästan 18 000 av AMFs pensionärer. 

Läs mer
Jun 30 2015

Höga avgifter äter av spararnas kapital

Svenskarna sparar i fonder som aldrig förr. Förra året ökade vår samlade fondförmögenhet med hela 21 procent till närmare tre tusen miljarder kronor. Men vi har fortfarande dålig koll på vad det kostar. Trenden är att avgifterna sjunker, men det går sakta.

Läs mer
Jun 30 2015

Strandhäll tar sikte på jämställda pensioner

I takt med att vi lever längre förväntas vi också arbeta längre. Men många har inte den möjligheten, trots att de skulle vilja. Så hur ska vi jobba för att orka? Detta var temat på ett välbesökt seminarium i Almedalen där bland andra AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samtalade om vad som kan göras för att skapa ett hållbart arbetsliv. Strandhäll öppnade upp för nya lösningar för att skapa rättvisare pensioner.

Läs mer
Jun 25 2015

Deltidspension möjliggör ett längre arbetsliv

I en ny undersökning från AMF uppger 83 procent att de tror att fler skulle arbeta längre om det gick att styra sin arbetstid de sista åren av yrkeslivet. Ett sätt som bidrar till mer flexibilitet är så kallad deltidspension som innebär extra inbetalningar utöver tjänstepension. Nya beräkningar från AMF visar att många kommer kunna gå kunna gå ner i arbetstid några år innan pension utan att drabbas av ett för stort inkomstbortfall.

Läs mer
Jun 16 2015

Fondmarknaden – avgifterna och trenderna framåt

Svenskarna sparar i fonder som aldrig förr. Men har de koll på avgifterna? Tänker de på att höga avgifter äter av sparkapitalet. Indexfonderna blir alltmer populära. Vad är det för risker förknippade med det? Hållbarhet och ägaransvar blir allt viktigare – hur rimmar det med indexförvaltning? Hur påverkar det extremt låga ränteläget spararnas val? Hur ser trenden ut på fondmarknaden? En del av svaren finns i AMF Fonders avgiftsrapport, som vi presenterar för åttonde året i rad.

Läs mer