Nyheter från AMF

Feb 26 2015

Låg pensionskunskap bland unga

Nästan hälften av de unga (20-35 år) anser att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Bara 16 procent tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra. Unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren verkar dock ha nått fram, knappt 6 av 10 tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar. Det visar en undersökning från AMF.

Läs mer
Feb 19 2015

AMFs totalavkastning 12,7 procent

För perioden januari-december 2014 rapporterar AMF en totalavkastning på 12,7 (9,3) procent och en solvensgrad vid årsskiftet på 204 (219) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,7 procent.

Läs mer
Jan 27 2015

AMF kommenterar beslutet om oberoende granskning av SCA

AMF har, tillsammans med Första AP-fonden, Skandia, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur och i samråd med Industrivärden, verkat för att en oberoende granskning tillsätts. Syftet är att utreda de händelser kring SCAs flygresor, jakt och eventuella andra allvarliga brister som media rapporterat om den senaste tiden.

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60
Jan 26 2015

Ny trygghetsekonom till AMF

Dan Adolphson blir AMFs nya trygghetsekonom. Han har arbetat med pensionsinformation inom AMF sedan 2006, både med kund- och affärsfokus. Dan kommer att efterträda Carina Blomberg som går i pension i juni i år.

Läs mer
Dec 19 2014

AMF ökar fokus på hållbarhet i aktieförvaltningen

AMF ökar fokus på hållbarhet för utländska aktieinvesteringar. AMF har anlitat MSCI som leverantör av analysverktyg och referensindex för AMFs utländska aktieinnehav på cirka 100 miljarder kronor. Investeringsfokus kommer ligga på bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor.

Läs mer
Dec 19 2014

Pensionärer tycker att julen är dyr

Julen är dyr. Det tycker hälften av de 20 000 pensionärer som AMF frågade om julen. Många av dem tycker dock att det är ok, julen får kosta och 5 procent uppger att de skulle kunna lägga mer pengar på julen. De allra flesta ska fira jul med släkt och vänner, men knappt 4 procent uppger att de kommer att vara ensamma.

Läs mer
Dec 16 2014

AMF kommenterar SCA

Efter förfrågan från sparare kommenterar Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF, artiklarna i SvD om SCAs resor och representation och att SCAs styrelse beslutat att tillsätta en extern oberoende granskning. I Svenska Dagbladets artikelserie om SCA har det rapporterats om hur SCAs ledning har nyttjat flygplan och jaktstugor för privatbruk. SCA har i samtal med […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Dec 11 2014

AMF kommenterar Stora Enso

Efter förfrågan från sparare kommenterar Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF, vår syn på Stora Enso efter artikel i Dagens Industri 11 december angående bolagets arbete med att komma tillrätta med brister hos underleverantörer. Vi har under hösten haft flera kontakter med Stora Ensos ledning och styrelseordförande kring bolagets arbete med att åtgärda de brister som framkom i […]

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Dec 11 2014

Attityder och regler hindrar äldre från att jobba längre

Större flexibilitet behövs i slutet av arbetslivet för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Samhällets och arbetsgivarnas attityder till äldre arbetskraft påverkar människors vilja att arbeta längre och det saknas strategier för att behålla och rekrytera äldre arbetskraft. Det visar årets pensionsrapport från AMF.

Läs mer
Dec 01 2014

Pressinbjudan Pensionsrapport 2014

– inbjudan pressfrukost 11 december Välkommen på pressfrukost där AMFs pensionsexperter Carina Blomberg och Dan Adolphson presenterar årets Pensionsrapport. Idag har yngre pensionärer nästan lika stor disponibel inkomst som den arbetande delen av befolkningen. Äldre pensionärer har det dock fortfarande betydligt sämre ställt ekonomiskt. Samtidigt som vi lever längre och pensionen ska räcka fler år […]

Läs mer
Emelie Ericson

För mer information kontakta:

PR & Information: Emelie Ericson
Telefon: 08-696 31 12