Nyheter från AMF

Nov 24 2015

AMF rankas högt för ansvarstagande kapitalförvaltning

AMF rankas högt i två granskningar kring hållbarhet och ansvarstagande kapitalförvaltning.

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Nov 19 2015

AMF Fonder redovisar koldioxidavtryck för aktier

AMF Fonder har undersökt koldioxidavtrycket för samtliga fonders aktieinnehav.

Läs mer
Okt 23 2015

AMF gör större fastighetsinvestering i Oslo

AMF förvärvar 50 procent av det norska fastighetsbolaget Oslo Areal för cirka 3,3 miljarder norska kronor. Detta som ytterligare ett steg för att skapa god långsiktig avkastning till spararna genom diversifiering av livbolagets tillgångar. Oslo Areal kommer att ägas till lika delar av det norska försäkringsbolaget Gjensidige och pensionsbolaget AMF.

Läs mer
Okt 23 2015

AMFs delårsrapport januari-september 2015: Fortsatt fokus på tjänstepensioner

För perioden januari-september 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 2,6 (8,0) procent och en solvensgrad på 204 (207) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,7 procent, mätt på rullande 12 månader.

Läs mer
Okt 21 2015

Sveriges främsta kockar till Ringen

I dag presenterade AMF Fastigheter sin satsning Teatern, ett helt nytt matkoncept som just nu växer fram i Ringen centrum. Här samlas flera av Sveriges främsta kockar och en hyllad konditor för att förverkliga sina matidéer och skapa unika smakupplevelser. Teatern slår upp portarna den 5 december.

Läs mer
Okt 19 2015

AMF gör betydande investering i brittisk vindkraft

AMF har ingått avtal om att investerar 300 miljoner pund, motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor, i brittisk vindkraft genom statliga UK Green Investment Bank Financial Services (GIBFS) vindkraftsfond. 

Läs mer
Okt 14 2015

AMF får två priser för hållbarhet

Idag fick AMF pris som bästa försäkringsbolag i Hållbarhetsbarometern. Åttio av Sveriges största och mest synliga konsumentföretag har kartlagts. Hållbarhetsbarometern är en varumärkesundersökning som visar hur bolagen uppfattas av allmänheten när det gäller hållbarhet.

Läs mer
Okt 13 2015

AMF Fastigheter vinnare av E-prize 2015

På Veckans Affärers årliga hållbarhetsdag presenterades idag vinnarna av E-prize 2015. Utmärkelsen delas ut till de företag som under året har lyckats bäst med sin energieffektivisering. I hård konkurrens tog AMF Fastigheter hem priset i kategorin Fastigheter och Offentlig sektor. 

Läs mer
Okt 12 2015

AMF i samarbete med Bliwa kring riskförsäkring

I AMFs arbete med att bli ett ännu bättre tjänstepensionsbolag har ytterligare ett steg tagits i att renodla verksamheten. AMF har inlett ett samarbete med Bliwa som övertar AMFs riskförsäkring efter årsskiftet.

Läs mer
Sep 30 2015

Debattartikel i Expressen: En högre pensionsålder kräver politiska beslut

Hur ska pensionspengarna räcka till när vi lever allt längre? Svensken förbereder sig för ett längre arbetsliv både i tanke och handling. Arbetsmarknadens parter sluter nya avtal där alla arbetsår, både tidiga och sena, ger tjänstepension. Det är en positiv utveckling men det räcker inte för att möta framtidsutmaningen där medellivslängden ökar mer än pensionsåldern. […]

Läs mer
Lena Calderon

För mer information kontakta:

PR & Information: Lena Calderon
Telefon: 08-696 31 60