Nyheter från AMF

Feb 03 2016

Pensionsrapport 2015: Inbjudan till pressfrukost

Välkommen på pressfrukost den 16 februari där AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson presenterar Pensionsrapport 2015.

Vi lever längre och jobbar mindre, hur ska pensionerna räcka? För att trygga framtidens pensioner behövs både högre pensionsålder och deltidspension. Hur hänger det ihop och vilka förändringar krävs?  

Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är stor. Men hur ska vi få jämställda pensioner? Idag har vi många pensionsförsäkringar, det är svåröverskådligt och för mycket papper att fylla i när vi går i pension. Det måste bli enklare, men hur? 

Läs mer
Jan 19 2016

Pensionärerna är optimistiska om sin ekonomi 2016 men tror på sämre tider för Sverige

Mer än häften av pensionärerna är nöjda med sin ekonomi under fjolåret och två tredjedelar förväntar sig en liknande ekonomi under 2016. Synen på Sveriges ekonomi är dock dystrare, varvid över hälften tror att den försämras i år. Det visar svaren från över 15 000 av AMFs pensionärer. Om pensionärerna hade mer pengar än idag skulle de i första hand prioritera att resa, i andra hand stötta sin familj ekonomiskt och i tredje hand spara. Det som står högst på önskelistan 2016 är en god hälsa för sig själv och sin familj, följt av fred i omvärlden.

Läs mer
Dec 18 2015

AMF investerar i brittisk vindkraft med Vattenfall

AMF har ingått avtal om att förvärva 49 procent av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde för 237 miljoner pund, motsvarande cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer
Dec 11 2015

Rikshem tillsätter oberoende granskning

Med bakgrund av händelserna i Rikshem, som AMF äger tillsammans med Fjärde AP-fonden, tillsätts nu en oberoende granskning. Läs mer i pressmeddelande från Rikshem.  

Läs mer
Lisa Pettersson Noord

För mer information kontakta:

Dec 08 2015

AMF Fastigheter köper Fatburen på Södermalm

AMF Fastigheter förvärvar fastigheten Fatburssjön 10, även kallad Fatburen, och stärker därmed sin närvaro på Södermalm. Byggnaden omfattar totalt 46 000 kvadratmeter och hyresgäster är bland annat DICE, Sungard, Miljömärkning Sverige och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer
Dec 08 2015

AMF kommenterar stora ojämlikheter i tjänstepensionerna

Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF, kommenterar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls uttalande i Dagens Nyheter den 8 december 2015 beträffande att tjänstepensionerna behöver ses över om skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner ska minska. Socialförsäkringsministern menar att avståndet mellan kvinnors och mäns pensioner ökar kraftigt på grund av tjänstepensionerna. Det är dock inte pensionssystemet som är orsaken […]

Läs mer

För mer information kontakta:

Telefon: 070-649 84 47
Nov 30 2015

Återbetalningsskydd vanligast bland män

Det är vanligare att män har återbetalningsskydd för sin tjänstepension än att kvinnor har det. Störst är skillnaderna när man är pensionär. Det visar ny statistik från AMF som baseras på drygt 3,4 miljoner kunder. Samtidigt vet nästan sex av tio (56 procent) personer mellan 60 och 70 år inte hur mycket av deras pension som går till efterlevande.

Läs mer
Nov 24 2015

AMF rankas högt för ansvarstagande kapitalförvaltning

AMF rankas högt i två granskningar kring hållbarhet och ansvarstagande kapitalförvaltning.

Läs mer
Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11
Nov 19 2015

AMF Fonder redovisar koldioxidavtryck för aktier

AMF Fonder har undersökt koldioxidavtrycket för samtliga fonders aktieinnehav.

Läs mer
Oct 23 2015

AMF gör större fastighetsinvestering i Oslo

AMF förvärvar 50 procent av det norska fastighetsbolaget Oslo Areal för cirka 3,3 miljarder norska kronor. Detta som ytterligare ett steg för att skapa god långsiktig avkastning till spararna genom diversifiering av livbolagets tillgångar. Oslo Areal kommer att ägas till lika delar av det norska försäkringsbolaget Gjensidige och pensionsbolaget AMF.

Läs mer