Nyheter från AMF

Apr 19 2017

Inkomstskillnader diskuteras flitigt i parrelationer men få pratar om skillnader i pension

En övervägande majoritet av de som lever i en parrelation uppger att de har olika mycket i lön. De allra flesta är ekonomiskt sammanflätade i vardagen men bara 1 av 3 har diskuterat storleken på sina respektive pensioner. Än färre, knappt var femte, har jämfört sin pension med partnerns via Min Pension. Det visar en ny undersökning som AMF gjort i samarbete med Demoskop.

Läs mer
Apr 04 2017

AMF Fonders vd Gunilla Nyström går i pension

AMF Fonder ABs vd Gunilla Nyström kommer att gå i pension under 2017. Styrelsen för AMF Fonder påbörjar därför rekryteringen av hennes efterträdare. Gunilla Nyström har varit vd i AMF Fonder sedan 2013. 

Läs mer
Mar 30 2017

Torbjörn Callvik invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 30 mars valdes Torbjörn Callvik vd för Brandkontoret till ny styrelseledamot i AMF efter Annika Lundius. Övriga ledamöter återvaldes.

Läs mer
Mar 17 2017

Fyra anledningar till varför låga avgifter gör stor skillnad för pensionen

Låga avgifter betyder mer i pension. Även till synes små avgiftsskillnader ger stor skillnad i plånboken som pensionär. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar. Nya räkneexempel från AMF visar hur mycket pengar det handlar om.

Läs mer
Mar 10 2017

Stärkt avkastning, lägre avgifter och enklare villkor

Under 2016 genomförde AMF en omfattande villkorsomläggning, sänkte avgifterna och fick förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring på 0,12 (0,12) procent var fortsatt bland de lägsta i branschen, och som tidigare redovisats uppgick totalavkastningen till 7,3 (5,3) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, för de senaste tio åren 6,4 procent.

Läs mer
Mar 01 2017

AMF Ägarstyrningsrapport utland 2016

AMF förvaltar 114 miljarder kronor placerade i utländska aktier åt runt 4 miljoner sparare. För andra året i rad presenteras en rapport som beskriver centrala principer och viktiga delar i arbetet med att tillvarata och använda det inflytande som de utländska innehaven medför. Rapporten innehåller även konkreta exempel på bolagsdialoger som förts under året, och en beskrivning av hur AMF förbättrat möjligheten att rösta på utländska bolagsstämmor genom en elektronisk plattform.

Läs mer
Feb 14 2017

AMF Pensionsrapport 2016:Ökad kunskap om återbetalningsskydd och skatt kan höja pensionen

Att ta bort återbetalningsskyddet i slutet av yrkeslivet eller under tiden som pensionär kan ge 10-20 procents högre tjänstepension över tid. Dessutom – genom att skjuta upp pensioneringen till det år man fyller 66 kan man höja sin inkomst eftersom skatten då blir lägre. Skatteeffekten är störst för de med lägre inkomster. Få känner till dessa enkla knep. Det framgår av AMFs årliga Pensionsrapport som presenterades idag.

Läs mer
Feb 14 2017

AMFs totalavkastning januari-december 2016 – Stärkt avkastning och sänkta avgifter

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,3 (5,3) procent för perioden januari-december 2016. Tack vare långvarigt hög avkastning har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder med Avtalspension SAF-LO. Även efter garantiförstärkningen har AMF högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent, vilket ger gott handlingsutrymme i kapitalförvaltningen. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Läs mer
Feb 07 2017

Välkommen på pressfrukost den 14 februari där AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson presenterar Pensionsrapporten 2016

Under 2016 gick diskussionens vågor höga i pensionsfrågan. Planer på höjd pensionsålder blandades med oegentligheter inom PPM-systemet, att en av tio seniorer har blivit uppmanade att gå i pension samt att få vet hur mycket de betalar för sin tjänstepension. För sjunde året i rad presenterar AMF Pensionsrapporten. Under en pressfrukost lotsar trygghetsekonom Dan Adolphson […]

Läs mer
Jan 26 2017

Javiera Ragnartz ny kapitalförvaltningschef på AMF

Javiera Ragnartz har anställts som ny chef för AMFs kapitalförvaltning.  Hon är idag chef för Investment and Risk Advisory på Handelsbanken, och har tidigare varit vd för Handelsbanken fonder. Javiera Ragnartz har en licentiatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, och har även arbetat med finansiell analys på Riksbanken och med kapitalförvaltning på SEB […]

Läs mer
Jens Söderblom

För mer information kontakta:

Presschef: Jens Söderblom
Telefon: 08-696 30 85