Sep 06 2012

AMF är vinstdrivande, för sina sparare

Stina Sandell, Informationschef AMF, kommenterar Johan Norbergs krönika i Metro om att all vinst går till spararna i AMF:

AMF är vinstdrivande. Men skillnaden mot ett vanligt bolag är att i AMF går all vinst tillbaka till spararna, de som står med den största risken. Johan Norberg blandar i sin krönika ihop AMFs ömsesidiga modell, där vinsten tillfaller kunderna, med en diskussion om att det skulle vara fult att vara vinstdrivande. Läs även Tomas Flodéns öppna brev till Johan Norberg (bifogat).

Som kund hos AMF kan man vara säker på att all vinst går tillbaka till kunderna och ingen annan. AMF har två långsiktiga och starka ägare i Svenskt Näringsliv och LO, vilka dessutom är intresseorganisationer för de största grupperna av AMFs kunder. De driver AMF med ett tydligt mål. Att ge spararna lite mer att leva för. Det uppnås genom att skapa en bra avkastning utan andra särintressen som ska tillgodoses. Ett tydligt facit på att AMF fungerar är våra låga kostnader och den höga avkastning som skapats under de senaste 15 åren.

Vinst är allt annat än fult. Men vem ska vinsten tillfalla?
I pensionsbolag, som till exempel AMF, Alecta, Folksam, men också i vinstutdelande bolag som SEB, SPP och Handelsbanken, så står i praktiken pensionsspararna för merparten av riskkapitalet. AMF anser att i en välfungerande marknad är det naturligt att de som bidrar med riskkapitalet också kan ställa krav på att få avkastning på kapitalet.

Det är inte rimligt att spararna ska stå för riskerna om de inte samtidigt får ta full del av vinsterna. Det är därför AMFs vinst tillfaller pensionsspararna som har rätt till så hög pension som möjligt.

Stina Sandell
Informationschef AMF

 

 

 

Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11