Dec 03 2012

AMF Fonder breddar aktiefond Europa

Bilder

Anders Fagerlund

AMF Fonder breddar investeringsriktlinjerna för aktiefonden Euroland till att investera i alla länder inom Europa och byter namn till AMF Aktiefond Europa. Fonden som har 4 av 5 Morningstarstjärnor har stigit 19 procent i år. Avgiften blir fortsatt 0,4 procent.

Från den 1 december 2012 har AMF Aktiefond Euroland fått utökade investeringsmöjligheter och bytt namn till AMF Aktiefond Europa. Ändringen innebär att fonden nu får möjlighet att investera i alla länder inom Europa såsom t ex Storbritannien, Schweiz och de skandinaviska länderna.

Fonden är rankad med fyra av fem stjärnor hos den oberoende fondbedömaren Morningstar. Under perioden januari-november steg fonden med 19 procent jämfört med jämförelseindexets uppgång på 13 procent. Avgiften på 0,4 procent blir oförändrad och ansvarig förvaltare är fortsatt Anders Fagerlund. 

– Idag utgör börser inom euroländerna hälften av börsvärdet i Europa. De flesta bolagen i Europa är multinationella och genom de breddade investeringsriktlinjerna skapas fler investeringsmöjligheter. Exempelvis skapas större möjligheter inom sektorerna gruvor och läkemedel där majoriteten av bolagen ligger i Storbritannien och Schweiz, säger Anders Fagerlund, förvaltare AMF Aktiefond Europa.

Läs mer om AMFs fonder här: www.amf.se/fonder

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se