Mar 30 2014

AMF tackar nej till Volkswagens bud på Scania

Bilder

Anders Oscarsson, ägaransvarig AMF, kommenterar AMFs och AMF Fonders beslut att tacka nej till Volkswagens bud på 200 kronor per aktie i Scania.

AMFs uppdrag är att säkerställa en god långsiktig avkastning för våra sparare. Därför är det särskilt viktigt för oss i vårt ställningstagande till budet på Scania att väga in bolagets långsiktiga potential. Vår slutsats baseras på såväl extern som intern analys. Särskild vikt har lagts vid den oberoende kommitténs rekommendation på grund av deras djupare insyn i Scania och bolagets affärsplan.

Vi är väl medvetna om risken för en kortsiktig börsreaktion om budet som helhet inte accepteras, men vår uppfattning är att erbjudandet om 200 kronor inte motsvarar bolagets långsiktiga värde.

Anders Oscarsson
Ägaransvarig AMF

Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11