Apr 02 2014

Per Bardh ny styrelseordförande i AMF Fonder

Per Bardh har vid AMF Fonders ordinarie årsstämma 2 april valts in som ny styrelseordförande i fondbolaget. Han ersätter Eddie Dahlberg som lämnar styrelsen.

Per Bardh, född 1959, är avtalssekreterare för Handels. Han har tidigare varit avtalssekreterare för LO under åren 2008-2012. Efter många år i styrelsen, varvid de senaste fyra åren som ordförande, lämnar avgående styrelseordförande Eddie Dahlberg.

– Å valberedningens vägnar vill jag tacka Eddie Dahlberg för stort engagemang under sin tid i styrelsen och det aktiva arbetet med att professionalisera och anpassa fondbolaget efter såväl nya regelverk som viktiga internationella normer, säger Johan Sidenmark, valberedningens ordförande i AMF Fonder.

AMF Fonders styrelse består därmed av nedanstående sju ledamöter:

Per Bardh
Anders Bergström
Peder Hasslev
Johan Sidenmark
Anders Thorstensson
Gunilla Wikman

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se