Apr 10 2014

Två miljoner känner stor pensionsoro

40 procent i åldrarna 25-65 år känner i hög grad oro, stress och/eller ångest över sin pension. Osäkerhet kring ekonomin, svårt att få en helhetsbild och de många valmöjligheterna är några av orsakerna som skapar oro.  Många skulle vara lugnare om de visste att det går att få en helhetsbild och att man automatiskt får en trygg pension med låg avgift om man inte gör något val. Det visar undersökning genomförd av Novus* på uppdrag av AMF.

Oro, frustration och uppgivenhet är de känslor som flest kopplar till pension. Kvinnor och personer med låg inkomst har i högre utsträckning dessa känslor än män, äldre och personer med hög inkomst. Dessa har i högre grad lugn, trygghet och att man är uppdaterad.

Den vanligaste orsaken till oro är ekonomin som pensionär (64 procent) och osäkerhet kring vad man kommer att få (57 procent). Därefter kommer orsaker som att det är svårt att få en helhetsbild av pensionen (40 procent), att pensioner är svårt och krångligt, att man borde spara och engagera sig samt alla olika val man ställs inför (cirka 30 procent).

– Det är ingen nyhet att många har huvudbry kring pensionsfrågan och att lusten att göra något är låg. Mycket av oron är kopplad till osäkerhet och att man inte vet vad man förväntas göra. Jag tror många skulle bli lugnare av att veta att det inte är engagemanget som är avgörande. Det viktigaste är den totala tiden i arbetslivet, lönen och att man har en tjänstepension. Det är detta som främst avgör pensionens storlek, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Undersökningen visar att det som skulle lugna flest är vetskapen om att information om pensionen finns samlat på ett ställe och att alla som arbetar tjänar in till sin pension och att nio av tio dessutom har tjänstepension. Fyra av tio skulle bli lugnare om de visste att om man inte gör något val placeras pengarna automatiskt i ett tryggt sparande med låg avgift med möjlighet till hög avkastning.

– De flesta i Sverige har kollektivavtal och då får man automatiskt en pensionslösning. Dessa så kallade icke-valen har arbetsmarknadens parter granskat och valt ut för att säkerstätta att även den som inte vill engagera sig ska få bra en trygg pension till låg avgift. Många känner inte till det, vilket leder till att många känner stress i onödan, säger Carina Blomberg.

Oron ser olika ut för olika grupper. Bland kvinnor och låginkomsttagare är oron högre. I denna grupp känner nästan hälften hög oro, stress eller ångest.

– För de som känner oro kopplad till att man tror att pengarna inte kommer att räcka kan det vara bra att skaffa sig en bild av sitt sparande på minpension.se. Därefter kan man ta ställning till om det är något man kan förändra, till exempel gå upp på heltid om man arbetar deltid. Pensionens storlek är en spegling av tiden i arbetslivet och den lön man har haft, säger Carina Blomberg

Bilagor: Novusrapporten och pressbilder. Finns även på AMFs medierum.

*Undersökningen är genomförs av Novus och baseras på totalt 4415 genomförda webbintervjuer. Målgruppen för undersökningen var allmänheten 25-65 år.

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.seKommentarer och länkar

[…] en undersökning från pensionsbolaget AMF så konstateras att 40 procent i åldrarna 25 till 65 år är oroliga eller stressade över sin […]

Än finns det mycket kvar att göra | | 11 april 2014 kl 07:21

[…] en ny undersökning från AMF. Detta trots att många i försäkringsbranschen jobbar med att […]

Så minskar du pensionsoron snabbt | | 11 april 2014 kl 09:23

[…] kunde vi igår ta del av AMF:s färska undersökning som visar att fler kvinnor än män känner oro, stress och ångest inför sin pension. Enligt […]

[…] kring pensionsfrågan.  Mer än två miljoner människor oroar sig för sin pension visar en undersökning från Novus som vi nyligen har gjort. Det tycker vi är alldeles för många och det vill vi göra något åt, […]