Maj 25 2015

Fondavgifterna sjönk 2014

AMF Fonder presenterar för åttonde året i rad en rapport om avgifterna på den svenska fondmarknaden. Förvaltningsavgifterna på fonder minskade 2014 till den lägsta nivån under mätperioden. För första gången sjönk avgifterna på samtliga fyra fondkategorier. Tydligast är trenden för aktiefonder, där avgifterna föll för tredje året i rad.

– Att avgifterna fortsätter nedåt för aktiefonder har sannolikt två förklaringar. Den viktigaste är det ökande intresset för indexfonder, vilka generellt har väsentligt lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder. Det faktum att spararen kan köpa en indexfond med en förvaltningsavgift på mellan noll och 0,4 procent, bidrar sannolikt till en prispress på de generellt betydligt dyrare, aktivt förvaltade fonderna, säger Gunilla Nyström, VD på AMF Fonder.

– Det extremt låga ränteläget förklarar att avgifterna sjunker på räntefonder. När Riksbanken sänkte reporäntan till noll under hösten 2014, ledde det till att avgifterna sänktes på ett antal korta räntefonder.

Sedan mätningarna startade 2005, har antalet fonder mer än fördubblats. Vid årsskiftet 2014 var 3 046 fonder tillgängliga för privatsparare. Mest ökade antalet aktiefonder som är den största kategorin fonder. De fonder som startades under 2014 hade lägre avgifter än de fonder som lades ned. Den genomsnittliga Årliga avgiften sjönk under året från 1,61 procent till 1,54 procent.

För blandfonder bröts en flerårig trend med stigande avgifter under 2014. 42 procent av nysparandet gick till blandfonder under året.

– Det är glädjande att avgiften på blandfonder vände nedåt under 2014. Blandfonder är populära bland spararna. En mix av aktier och räntebärande instrument ger en bra riskspridning och många sparare känner ett behov av att få hjälp med allokeringen, det vill säga hur stor aktieandel respektive ränteandel sparandet ska ha utifrån bedömningen av marknadsläget. Blandfonder svarar mot det behovet, säger Gunilla Nyström.

Kapitalet som förvaltats i fonder har stigit kraftigt under det senaste decenniet. 2014 var ett mycket starkt börsår och den totala svenska fondförmögenheten ökade med 21 procent till 2 926 miljarder kronor. Hushållens sparande i fonder är det högsta sedan Fondbolagens förening började föra statistik, år 2000.

Den genomsnittliga Årliga avgiften sjönk 2014

  • För aktiefonder från 1,76 procent till 1,71 procent.
  • För räntefonder från 1,06 procent till 0,99 procent.
  • För blandfonder från 1,66 procent till 1,56 procent
  • För alternativa investeringar från 1,70 procent till 1,58 procent.

Totalt sjönk den genomsnittliga Årliga avgiften från 1,61 procent till 1,54 procent.

Läs den fullständiga rapporten här.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Lena Calderon, AMF, 072-563 84 37, lena.calderon@amf.se
Per
Wiklund, AMF Fonder, 070-764 87 10, per.wiklund@amf.se

Genomsnittliga avgifter för fondkategorier per den 31 december respektive år:

AKTIEFONDER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förvaltningsavgift, % 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 1,50 1,47 1,43
Årlig avgift, % 1,83 1,76 1,71
Normanbelopp, kr 15 364 14 816 14 423
RÄNTEFONDER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förvaltningsavgift, % 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 0,87 0,91 0,84
Årlig avgift, % 1,06 1,06 0,99
Normanbelopp, kr 7 037 7 037 6 590
BLANDFONDER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förvaltningsavgift, % 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 1,29 1,36 1,34
Årlig avgift, % 1,58 1,66 1,56
Normanbelopp, kr 11 740 12 297 11 600
ALTERNATIVA INVESTERINGAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förvaltningsavgift, % 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 1,31 1,30 1,22
Årlig avgift, % 1,73 1,70 1,58
Normanbelopp, kr 14 580 14 344 13 393
TOTALT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förvaltningsavgift, % 1,31 1,33 1,37 1,39 1,39 1,38 1,39 1,36 1,34 1,28
Årlig avgift, % 1,67 1,61 1,54


Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder.