Maj 29 2015

Få sparar till sin partner

Bara tolv procent av männen och fem procent av kvinnorna som lever i en parrelation sparar till sin partner. Det visar en ny undersökning från AMF. Har man olika ekonomiska förutsättningar, att den ena till exempel har lägre lön eller deltidsarbetar, kan man kompensera den som har sämre möjligheter till en bra pension.

Att inte tänka på den ekonomiska jämställdheten under arbetsåren kan få stora konsekvenser för pensionen. I AMFs undersökning uppger 12 procent av männen och 5 procent av kvinnorna som är gift/registrerad partner eller sambo att de sparar åt sin partner. Samtidigt sparar 41 procent av kvinnorna och 38 procent av männen åt sina barn/barnbarn. Var fjärde uppger att de har separat ekonomi och knappt sju av tio att de har gemensam ekonomi.

Bland AMFs kunder är kvinnors inbetalningar till tjänstepensionen i snitt 77 procent av mäns.[1] Skillnaderna beror främst på deltidsarbete och lägre löner i kvinnodominerade yrken. Bland dagens pensionärer har kvinnor 60 procent av mäns pensioner enligt statistik från Pensionsmyndigheten.

– Situationen för dagens pensionärer är en varningssignal för nästa generation. Många unga par tänker nog att de lever jämställt eftersom de delar på de vardagliga hushållssysslorna, men när det gäller ekonomisk jämställdhet har vi inte kommit lika långt. När man bildar familj är det viktigt att diskutera hur man ska dela på föräldraledighet, vård av barn och eventuellt deltidsarbete eftersom dessa beslut slår hårt på pensionen, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Det finns flera sätt att kompensera den som tjänar mindre, till exempel kan den som är gift eller registrerad partner föra över premiepension till sin partner. Enligt Pensionsmyndigheten är det bara en halv procent av alla pensionssparare som gör detta.

– Att så få för över premiepension till sin partner tror jag beror på okunskap och att man antar att det är en komplicerad manöver. Här behövs bättre information om att möjligheten faktiskt finns och hur man gör, till exempel skulle det kunna tydliggöras i det orangea kuvertet för alla som är gifta eller registrerade partners. Det borde även gå att göra överföringen med hjälp av e-legitimation och inte som idag bara via blankett, säger Dan Adolphson.

Ytterligare ett skäl att spara till sin partner idag kan vara att man kanske inte håller ihop hela livet. Riksdagens Pensionsgrupp har nyligen beslutat om ett delprojekt som ska analysera skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner, bland annat möjligheten att dela tjänstepensionen vid skilsmässa.

– Det är mycket positivt att våra politiker tittar särskilt på frågan om ojämställda pensioner. Vi behöver få en kultur där den med högre inkomst kompenserar sin partner genom ett sparande i dennes namn eller genom att betala en större del av eventuella bolån, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes 23 april – 4 maj 2015 som en internetenkät i Norstats webpanel.
1 000 personer i åldrarna 25-64 år svarade, varav 746 personer är gift/registrerad partner/sambo.

Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, Information AMF, 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se

[1] Statistik från AMF som baseras på en miljon kunder, februari 2015.

Det här kan du göra för att öka den ekonomiska jämställdheten inom familjen:

 1. Heltid och kollektivavtal
  Välj ett arbete hos en arbetsgivare som erbjuder heltid och har kollektivavtal.
 2. Dela på deltid och vård av sjukt barn (VAB)
  Deltidsarbete och hög frånvaro på grund av sjuka barn ger lägre inkomster och därmed sämre pension. Ett sätt för familjen att jämna ut skillnaderna i pension kan vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att turas om att vara hemma när barnen är sjuka.
 3. Skapa en gemensam översikt på minpension.se
  Gå in på minpension.se tillsammans och kolla om det är stora skillnader mellan er eller inte. På minpension.se ser du allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
 4. Kompensera den som tjänar mindre – olika sätt att spara åt varandra
  Den som tjänar mer i familjen kan kompensera den som tjänar mindre. Nu när avdragsrätten för privat pensionssparande är kraftigt begränsad kan till exempel den med högre inkomst amortera mer på bolånen. Man kan även spara genom investeringssparkonto i aktier eller i fonder med låga avgifter. Här gäller det att tänka på att skriva äktenskapsförord. Allmän pension och tjänstepension delas inte vid en skilsmässa.
 5. Överföring av premiepension
  Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över intjänad premiepension till make, maka eller registrerad partner. Mottagaren får dock bara 92 kronor för varje överförd hundralapp. Överföring görs på en blankett från Pensionsmyndigheten.

[1] Statistik från AMF som baseras på en miljon kunder, februari 2015.