Okt 14 2015

AMF får två priser för hållbarhet

Idag fick AMF pris som bästa försäkringsbolag i Hållbarhetsbarometern. Åttio av Sveriges största och mest synliga konsumentföretag har kartlagts. Hållbarhetsbarometern är en varumärkesundersökning som visar hur bolagen uppfattas av allmänheten när det gäller hållbarhet.

–       Hållbarhet är viktigt för oss på AMF. Vårt uppdrag är att ge en bra pension till våra fyra miljoner kunder. Det bygger på långsiktighet och därför är hållbarhet en naturlig del av verksamheten och ska genomsyra allt vi gör. Vi är övertygade om att de bolag som tar hållbarhetsfrågan på allvar har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning, säger Johan Sidenmark, vd på AMF.

Flera steg har tagits under senare tid för att stärka arbetet på området inom livbolaget och dotterbolaget AMF Fastigheter. Från och med 2015 har AMF integrerat hållbarhet i sin investeringsprocess för utländska aktier i livbolaget och använder ett nytt hållbarhetsindex för hela den utländska livportföljen. Idag placerar AMF i de bolag som är ”bäst i klassen” i respektive bransch. För att öka ansvarstagandet ytterligare mäter AMF även koldioxidavtrycket för alla noterade aktier i livbolaget för att bidra till att öka trycket på bolag som AMF äger, för att de ska intensifiera sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbetet inom AMF Fastigheter uppmärksammades igår på Veckans Affärers hållbarhetsdag då AMF Fastigheter tog emot E-prize 2015. Utmärkelsen delas ut till de företag som under året har lyckats bäst med sin energieffektivisering. AMF Fastigheter vann i kategorin Fastigheter och offentlig sektor.

Anna Viefhues är nytillträdd hållbarhetsansvarig på AMF:

–       För AMF är det viktigt att alla kunder omfattas av vårt hållbarhetsarbete, inte bara de som gör aktiva val i sin förvaltning. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att deras pensioner hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det är glädjande att se att vårt arbete börjar ge avtryck i uppfattningen om oss som ett hållbart och ansvarstagande företag. Jag ser fram emot att stärka och utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare, säger Anna Viefhues.

AMF redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI G4 i en omfattande rapportdel i sin årsredovisning.

Om hållbarhetsbarometern
Hållbarhetsbarometern är en fördjupning av den årligen genomförda Anseendebarometern och bygger på forskning av relevanta områden inom begreppet hållbarhet. 6 016 intervjuer har genomförts med den svenska allmänheten i åldern 18-74 år. Frågorna har speglat vilka företag i olika kategorier som de uppfattar som mest hållbara. Studien har genomförts av ekon. dr Tony Apéria vid Stockholms universitet. Målet är att årligen följa hållbarhetsutvecklingen för svenska konsumentföretag.

För ytterligare frågor, kontakta:
Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig AMF, 08-696 30 41, 072-728 90 41, anna.viefhues@amf.se
Lena Calderon, Information AMF, 08-696 31 60, lena.calderon@amf.se