Feb 15 2016

Påminnelse: Inbjudan till pressfrukost Pensionsrapport 2015

Välkommen på pressfrukost den 16 februari där AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson presenterar Pensionsrapport 2015.

Vi lever längre och jobbar mindre, hur ska pensionerna räcka? För att trygga framtidens pensioner behövs både högre pensionsålder och deltidspension. Hur hänger det ihop och vilka förändringar krävs? 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är stor. Men hur ska vi få jämställda pensioner? Idag har vi många pensionsförsäkringar, det är svåröverskådligt och för mycket papper att fylla i när vi går i pension. Det måste bli enklare, men hur?

VAR Hos AMF på Klara Södra Kyrkogata 18 i Stockholm

NÄR Tisdagen den 16 februari, klockan 8.45–9.30 (frukost serveras från klockan 8.30)

Presentationen av rapporten beräknas ta 45 minuter och därefter finns tid för frågor och intervjuer.

OSA till johanna.sarfati@amf.se

OM PENSIONSRAPPORTEN
Pensionsrapporten sammanställer och analyserar aktuella frågor, statistik och undersökningar inom pensionsområdet utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att ge en bild av vilka utmaningar samhället, branschen och, inte minst, spararna står inför.

För mer information, kontakta:

Johanna Sarfati, PR och Information AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se