Mar 18 2016

AMFs fonder rankas högt i Morningstars hållbarhetsgranskning

Bilder

AMFs fondutbud kommer väl ut när det oberoende fondanalysföretaget Morningstars har inlett granskning av hållbarhet i fonder.

Morningstar har en ny jämförelse av fonders innehav som är skapad för att spegla hur väl de företag som fonden har placerat sparkapitalet i hanterar sitt ansvar inom ESG (Environmental, Social, Governance).

”Vi tror att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågorna har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. I Sverige har vi länge varit ansvarfulla och aktiva ägare och vi tror att det bidragit till en god avkastning för våra sparare. Vi har nu även höjt vår ambition gällande utländska aktier. Men jag är ödmjuk inför faktum att vi har mycket kvar att göra kring hållbarhet”, säger Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.

AMFs investeringsstrategi är att göra ett positivt urval av utländska aktier och välja bland de bolag som är bäst på hållbarhet inom respektive sektor. AMF Fonder såväl som AMF mäter och redovisar även Co2-avtryck för samtliga innehav av börsnoterade aktier.

Morningstar Sustainability Rating grundar sig i att Morningstars databas med fonders innehav kombineras med hållbarhetsanalys från Sustainalytics, som är specialiserade på att granska hållbarhetsfrågor. Det nya fondbetyget visar hur fondernas innehav står sig sett till ESG jämfört med andra fonder i samma kategori.

Fond* Morningstar Sustainability Rating
(1-5)
AMF Aktiefond Asien Stilla havet

5

AMF Aktiefond Europa

4

AMF Aktiefond Global

4

AMF Aktiefond Mix

3

AMF Aktiefond Nordamerika

5

AMF Aktiefond Småbolag

3

AMF Aktiefond Sverige

3

AMF Aktiefond Världen

4

AMF Balansfond

3

Källa: AMF Fonder på Morningstar

Mikael Lindh Hök

För mer information kontakta:

PR & Information: Mikael Lindh Hök
Telefon: 08-696 34 11