Jun 20 2016

Pensionssparare önskar stabilitet och trygghet men många vill ha ut pensionen på kort tid

Så många som fyra av tio svenskar är oroliga för att deras pension och privata besparingar inte ska räcka livet ut. Oron är större bland kvinnor och de med låga inkomster. Samtidigt uppger nästan hälften att de vill ta ut sin tjänstepension på kort tid. Det visar en undersökning av AMF i samarbete med Novus. Den som väljer att ta ut pengarna på kort tid riskerar att få en låg pension när tjänstepensionen är slut. Det är inte alla som förstår konsekvenserna av ett sådant val. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Trots oron om att pengarna inte ska räcka hela livet så har det blivit mer och mer vanligt att välja att få sin tjänstepension utbetalad på kort tid. (1) Även bland dem som har långt kvar till pension önskar många en kort utbetalning. Fyra av tio (42 procent), mellan 25-79 år, vill ha sin tjänstepension utbetalad som ett mindre belopp så länge de lever. Mer än var tredje person (36 procent), uppger att de vill ha ett större belopp varje månad under en begränsad tid (5 eller 10 år) och ungefär var tionde (11 procent) vill få sin tjänstepension som ett engångsbelopp. Det senare alternativet är inte möjligt annat än när man har en tjänstepension med ett mindre kapital.

– Jag tror att blivande pensionärer vill ha en så liten förändring av sin ekonomi som möjligt och därför väljer många att ta ut pensionen på kort tid. Alla förstår inte vad en kort utbetalningstid får för konsekvenser efter några år när tjänstepensionen är slut. De som väljer bort livsvarig utbetalning bör göra en pensionsprognos via Min Pension innan de bestämmer sig, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

När pensionen ska betalas ut vill tre av fyra (74 procent), mellan 25 och 79 år, ha trygghet i form av garanterade månadsbelopp med stabila utbetalningar och mindre risk. En traditionell försäkring ger allt detta. I en fondförsäkring finns det en större möjlighet till avkastning men några garantier finns inte vilket betyder att månadsbeloppet kan variera mer under utbetalning.

– Som pensionär får man klara sig med mindre pengar och då blir sådant som trygghet och förutsägbarhet extra viktigt. Jag tror att man vill ha en inkomst som man kan räkna med precis som när man arbetade och fick lön, säger Dan Adolphson.

I Sverige har nio av tio kollektivavtalad tjänstepension och 70 procent (2) av pengarna är placerade i en traditionell försäkring, som har garanti och som ger möjlighet att få pension livet ut. Traditionell försäkring är det icke-val som arbetsmarknadens parter har upphandlat för alla de som inte väljer för sin kollektivavtalade tjänstepension. Okunskapen om traditionell försäkring är stor bland spararna, till exempel vet inte sex av tio (59 procent) av de tillfrågade vad garantin innebär. 55 procent tror även att traditionell försäkring är dyrare än fondförsäkring. I de flesta fall är det precis tvärtom.

– Det finns en utbredd uppfattning om att man måste engagera sig i sin tjänstepension. Men de som inte vill vara aktiva skulle säkert vara mindre oroliga om de visste vad en traditionell försäkring innebär. Valfriheten i fondförsäkring finns för de som är intresserade, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes 6 maj-6 juni 2016 som en internetenkät i Novus Sverigepanel. Drygt 1 000 personer i åldrarna 25-79 år med tjänstepension svarade med en deltagarfrekvens över 55 procent. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.


(1) AMF Pensionsrapport 2015, sid 18.
(2) SCB Sparbarometern, kvartal 1 2016.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, Kommunikation AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se