Jun 23 2016

AMF Ägarstyrningsrapport 2016

I AMFs Ägarstyrningsrapport 2016 beskrivs centrala och principiellt viktiga delar i det arbete som AMF och AMF Fonder har genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2016. AMF som är den femte största ägaren på Stockholmsbörsen har under våren deltagit vid 42 årsstämmor och två extrasstämmor, samt arbetat i 24 valberedningar.

–  AMF strävar efter att vara transparenta och öppna med hur vi förvaltar och använder det inflytande och förtroende som våra sparares kapital ger oss. Därför väljer vi att för fjärde året i rad presentera en samlad bild av hur vi agerat i ett antal betydelsefulla frågor under stämmosäsongen, och redovisa vilka områden vi särskilt valt att fokuserat vårt arbete på, säger Anders Oscarsson, Ägaransvarig och aktiechef AMF.

I rapporten redogörs bland annat för AMFs inställning till ersättningar och arvoden inom ett antal bolag, och hur arbetet för mer jämställda styrelser fortskridit. Även AMFs ställningstaganden i principiellt viktiga frågor som berört Swedbank, Telia och Investor under stämmosäsongen tas upp, liksom insatser inom hållbarhetsområdet.

AMF förvaltar närmare 530 miljarder kronor åt runt 4 miljoner sparare. Runt 115 miljarder kronor är placerade på Stockholmsbörsen. Det innebär ett stort ansvar, och en viktig möjlighet att påverka bolagen.

Vid årsskiftet 2016/2017 publiceras en rapport där ägarstyrningen för AMFs utländska innehav redovisas.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Annelie Götbring, Kapitalförvaltningen AMF, 070-601 82 48, annelie.gotbring@amf.se 

Jens Söderblom, Presschef AMF, 0730-86 98 41, jens.soderblom@amf.se