Jul 18 2016

Sociala medier tar för mycket tid, bättre att träffas i verkligheten

Kontakt med familj och vänner samt nyheter. Det är vad pensionärer främst använder sociala medier till. Det visar svaren från drygt 12 000 seniorer som är aktiva på sociala medier och får pension från AMF. Var femte (22 procent) anger att de minskar sin användning av sociala medier under sommaren. Samtidigt är den dominerande uppfattningen att vi ägnar för mycket tid åt sociala medier och att det vore bättre att träffas i verkligheten.

I AMFs undersökning svarar knappt sju av tio (69 procent) att de använder sig av sociala medier. Det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män, bland kvinnorna använder 74 procent sociala medier och bland männen är det 64 procent. Kvinnor är också mer aktiva än män. Instagram är mer populärt bland kvinnor, 36 procent, jämfört med bara 21 procent av männen. Även Facebook är mer populärt bland kvinnor men här är skillnaden mellan könen betydligt mindre.

Topplista sociala medier bland pensionärer (flera svarsalternativ möjliga):   

  1. Facebook            79 %
  2.  Instagram            28 %
  3. Skype                  22 %
  4. Bloggar                 8 %
  5. Twitter                   6 %

Av samtliga svarande, både de som använder sociala medier och de som inte gör det, tycker många att vi ägnar för mycket tid åt det (31 procent) och att det är bättre att träffas i verkligheten (26 procent). En av fyra (24 procent) anser att sociala medier är en naturlig del av vår vardag och fem procent tycker det är positivt med sociala medier eftersom det ökar den sociala samvaron och ger fler vänner.

– Många tror kanske att sociala medier är något exklusivt för den yngre generationen. Men vi ser att många äldre har hittat till sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och hänga med i nyhetsflödet säger, Dan Adolphson trygghetsekonom på AMF.

Önskan att träffas på riktigt känns igen från tidigare undersökningar som AMF har gjort. När AMF frågade pensionärer 2014 om vad yngre kan göra för att äldre generationer ska få det bättre hamnade det sociala i topp. Nästan var fjärde svarade då att det viktigaste var att få besök och umgås med varandra[1]. I årets undersökning uppger en av fem (22 procent), av de som använder sociala medier, att de minskar sin användning under sommaren.

– Vi vet att de flesta föredrar att träffas i verkligheten men sociala medier kan säkert spela en viktig roll som komplement. Det är tydligt att äldre har en mogen inställning till ny teknik. Många tycks resonera att en avkopplande sommar är en mer nedkopplad sommar, säger Dan Adolphson.

Undersökningen låg som en länk i ett informationsmail som i juni 2016 skickades till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt 18 825 personer svarade (varav 54 procent män och 46 procent kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens på 14 procent. Tre av tio (31 procent) uppgav att de inte använder sociala medier alls. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.


[1] Pressmeddelande AMF, Frihet det bästa med pensionärslivet, juli 2014.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se