Sep 14 2016

AMF kommenterar behovet av genomtänkta icke-val och låga avgifter

Tomas Flodén, stabschef på AMF, kommenterar artikeln ”Vill klona succéfond – Sjunde AP-fondens vd efterlyser ännu ett soffliggaralternativ”, Dagens Industri den 14 september.

Sjunde AP-fondens vd Richard Gröttheim efterlyser i dag i Dagens Industri ett ”tydligt och bra icke-val” även för tjänstepensionsspararna, ett alternativ där ”du får en bra sparprodukt även om du inte är intresserad”.

På AMF är vi stolta över att kunna tillhandahålla just en sådan produkt, vår traditionella försäkring. Den har en låg avgift, en mycket låg kapitalförvaltningskostnad (0,03 procent jämfört med Såfans 0,11 procent) en tillgångsallokering som tar hänsyn till hur långt spararen har kvar till sin pension, en garanti i botten och en avkastning som över tid givit en bättre och jämnare avkastning än ickevalet inom premiepensionssystemet. (läs  mer här: http://media.amf.se/2014/09/26/hog-risk-inte-enda-vagen-till-langsiktigt-god-avkastning/)  

Eftersom AMF drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst tillbaka till spararna. Det finns således ingen risk för att ”kommersiella intressen” – vilket Richard Gröttheim varnar för – skulle pressa upp avgifter eller bidra till en oansvarig förvaltning.

Det är bra att det har uppstått en diskussion om låga avgifter. Med låga avgifter blir det mer pengar kvar i pension. Spararna är i underläge och har svårt att förhandla om bra villkor för sin pension. Det var därför man skapade premiepensionssystemet där staten ställer krav på ett fondtorg med rabatterade avgifter. På samma sätt har arbetsmarknadens parter satt press på försäkringsbolag och banker för att få bättre villkor för tjänstepensionen.

Vi delar uppfattningen om att engagemanget inte ska styra hur stor pensionen blir. När valmöjligheterna för premiepensionen och tjänstepensionen introducerades var intresset stort. Informationen var till en början präglad av att man skulle engagera sig som sparare för att få en bra pension.  Idag är situationen en annan. Både staten och arbetsmarknadens parter har uppmärksammat att spararna har bristande kunskap och vilja att göra egna placeringsval. Arbetsgivarna och fackförbunden ställer ingående krav på genomtänkta lösningar för de som inte vill engagera sig samtidigt som valfriheten finns kvar för alla som vill.

Men spararna är inte bara i behov av låga avgifter och genomtänkta icke-val under spartid. Den dag pensionen ska betalas ut värdesätter de flesta den trygghet som finns i form av garanterade månadsbelopp med stabila utbetalningar och lägre risk. Fonder kan ge större möjlighet till avkastning, men några garantier finns inte vilket betyder att månadsbeloppet kan variera mer under utbetalning.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se