Nov 21 2016

AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO

Bilder

Johan Sidenmark

Dokument

Idag meddelade valcentralen Fora att Svenskt Näringsliv och LO enats om att ge AMF fortsatt förtroende som förval för tjänstepension inom avtalsområde SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare som avstår från att göra ett aktivt val får sitt sparande placerat i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF. Överenskommelsen gäller till dess att uppdraget sägs upp. 

– Jag är stolt och glad över att AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO. Jag ser beskedet som ett kvitto på att vi har varit framgångsrika i vårt strategiska arbete med att förbättra och förenkla för våra sparare. Men även som en sporre att fortsätta arbetet med att hela tiden bli ännu bättre, genom ett tydligt fokus på vårt kärnuppdrag som pensionsbolag. Vi kommer målmedvetet jobba vidare för att ligga i framkant och kunna erbjuda Sveriges lägsta avgifter och modernaste villkor, och för att säkerställa att även de kunder som har ett begränsat engagemang ska få bästa tänkbara tjänstepension, säger Johan Sidenmark, vd AMF. 

I överenskommelsen mellan parterna ingår att öka informationen kring Avtalspension SAF-LO till dem som inte väljer försäkringsgivare. Detta kommer att ske dels genom särskild information om möjligheten att välja annat försäkringsbolag tillsammans med det årliga pensionsbeskedet från Fora, dels genom en riktad information på hösten varje år.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se