Jan 16 2017

Pensionärerna är positiva om 2017 men tänker mindre på vad som händer längre fram

Under 2017 räknas pensionerna upp, både den allmänna pensionen och flera typer av tjänstepensioner. Många pensionärer har en positiv uppfattning om vad årsskiftet innebär för den egna plånboken. De flesta tror antingen att pensionen kommer att öka (30 procent) eller vara oförändrad (32 procent). Var fjärde pensionär vet inte (25 procent) och bara var tionde (13 procent) tror att pensionen kommer att sjunka. Det visar enkätsvaren från över 24 000 av AMFs pensionärer. Tongångarna är mer positiva än för ett år sedan. Mest positiva är de med högst pension.

På frågan om pensionen räcker till svarar nästan 6 av 10 (58 procent) att de får tänka sig för medan var drygt femte (22 procent) anser att pensionen räcker gott och väl och ungefär lika många (19 procent) upplever att pensionen inte räcker till.

– De skillnader som finns mellan kvinnor och män i yrkeslivet fortsätter långt efter att man har slutat jobba. Många män beskriver pensionen som en mental omställning medan kvinnorna ofta tycker att ekonomin är central. Männen har mer pengar att röra sig med och det är nog anledningen till varför de ser ljusare på framtiden, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

De allra flesta (92 procent) menar att de vet precis eller ungefär hur stor den totala pensionen är varje månad. Ju äldre man är desto mer koll anser man sig ha. Däremot är det många som uttrycker osäkerhet om vilken pension som väntar om fem år och här är rollerna ombytta. De äldre pensionärerna är mer osäkra än de yngre kring vilken pension som väntar om några år.

– Grundregeln är att pensionen räknas om varje år. Månadsbeloppen går upp, ner eller är oförändrade. Så långt är alla med. Däremot minns man inte alltid det val av utbetalningstid som man gjorde för sin tjänstepension när den började utbetalas. Därför finns det en osäkerhet om pensionen kommer att betalas ut hela livet eller om utbetalningen upphör vid en viss ålder, säger Dan Adolphson.

När man går i pension upphör en del av det ekonomiska skydd för efterlevande som man hade när man arbetade. Men de som har återbetalningsskydd för sin tjänstepension fortsätter att ha det som pensionär (om man inte själv tar bort det). Två av tre (66 procent) av de tillfrågade uppger att de gjort ett medvetet val kring återbetalningsskydd, det vill säga att antingen valt att ha skyddet eller att aktivt ha valt bort det. En majoritet (53 procent) funderade på återbetalningsskydd innan de gick i pension men var tredje säger sig inte alls ha tänkt på vad som händer med deras pensionspengar om de skulle gå bort i förtid.

– Om man ska ha återbetalningsskydd eller inte kan man bara avgöra själv. Det är familjesituationen som avgör behovet. Det är klokt att då och då se över sitt val och ta bort skyddet till exempel när barnen har blivit självförsörjande. Genom att ta bort återbetalningsskyddet som pensionär kan man öka sin pension avsevärt, säger Dan Adolphson.

AMFs undersökning låg som en länk i ett informationsmail som i december 2016 skickades till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt svarade 24 040 personer (varav 61 procent män och 39 procent kvinnor) under perioden 2-12 december 2016 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 15 procent. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se