Jan 26 2017

Javiera Ragnartz ny kapitalförvaltningschef på AMF

Javiera Ragnartz har anställts som ny chef för AMFs kapitalförvaltning.  Hon är idag chef för Investment and Risk Advisory på Handelsbanken, och har tidigare varit vd för Handelsbanken fonder. Javiera Ragnartz har en licentiatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, och har även arbetat med finansiell analys på Riksbanken och med kapitalförvaltning på SEB och Skandia Liv.  

– Jag är väldigt glad över att vi lyckats rekrytera Javiera Ragnartz som ny kapitalförvaltningschef. Hon har en gedigen bred finansiell bakgrund, ett djupt kunnande om kapitalförvaltningens olika delar och hon är en erkänt skicklig ledare. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och utveckla vår aktiva förvaltning, och säkerställa att vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre på att vårda det förtroendet vi bär åt våra fyra miljoner sparare, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

– Det känns både spännande och ansvarsfullt att få axla ansvaret som chef för AMFs kapitalförvaltning. AMF är en mycket viktig investerare och ägare, med en stark finansiell ställning och en tilltalande långsiktighet i sin förvaltning. Uppdraget känns därtill särskilt angeläget mot bakgrund av den centrala samhällsfunktion det innebär att vara med och ta ansvar för att dagens och framtidens pensioner ska bli så bra som möjligt, säger Javiera Ranartz, tillträdande kapitalförvaltningschef AMF.

Javiera Ragnartz tillträder tjänsten som kapitalförvaltningschef under våren och kommer att ingå i AMFs ledningsgrupp.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

Jens Söderblom

För mer information kontakta:

Presschef: Jens Söderblom
Telefon: 08-696 30 85