Feb 14 2017

AMF Pensionsrapport 2016:Ökad kunskap om återbetalningsskydd och skatt kan höja pensionen

Att ta bort återbetalningsskyddet i slutet av yrkeslivet eller under tiden som pensionär kan ge 10-20 procents högre tjänstepension över tid. Dessutom – genom att skjuta upp pensioneringen till det år man fyller 66 kan man höja sin inkomst eftersom skatten då blir lägre. Skatteeffekten är störst för de med lägre inkomster. Få känner till dessa enkla knep. Det framgår av AMFs årliga Pensionsrapport som presenterades idag.

Högre pension eller bättre ekonomiskt skydd för familjen, förenklat är det denna avvägning som återbetalningsskydd handlar om. Under yrkeslivet är det vanligt att välja till eller ta bort återbetalningsskyddet efter hur familjesituationen ändras. Men ny statistik från AMF visar att få pensionärer väljer bort skyddet och därmed missar chansen att höja sin pension.

Effekten av att ta bort återbetalningsskyddet är störst för den som är pensionär. Upp till 60-årsåldern är arvsvinsten* mindre än 0,5 procent av pensionskapitalet per år. Därefter stiger arvsvinsten kraftigt år för år, och det år man fyller 85 år är den över 7 procent. Bland AMFs kunder som avled under 2015 och hade återbetalningsskydd på sin tjänstepension saknade knappt 8 procent förmånstagare. Det motsvarar cirka 2 400 personer.

– Många pensionärer vet inte att de kan påverka storleken på sin pension. Den som har behov av återbetalningsskydd ska naturligtvis ha det kvar, men den som saknar närstående bör definitivt välja bort skyddet. För en 65-åring med tjänstepension som betalas ut livet ut handlar det om en successiv höjning av pensionen som gör stor skillnad i plånboken över tid. Efter tio år som pensionär har man några hundralappar mer i månaden, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF.

Det finns ytterligare ett enkelt sätt att markant höja sin pension som många sparare inte känner till. Den som väntar med att ta ut pensionen till det år man fyller 66 och/eller fortsätter att arbeta får en positiv skatteeffekt på både arbete och pension som kan göra en stor skillnad för privatekonomin när man rundar av sitt yrkesliv. Skatteeffekten är störst för de med lägre inkomster. Av AMFs pensionärskunder är det bara fyra procent som tar ut sin pension det år de fyller 66 år. Fortfarande tar de allra flesta ut sin pension vid 65 års ålder eller tidigare.

Pensionsmyndigheten, pensionsbolagen och Min Pension upplyser om bruttobelopp men spararna behöver få en bild av sin månadsinkomst efter skatt. Senarelägger man pensionen till det år man fyller 66 får man behålla ytterligare en tusenlapp eller två varje månad. Här behöver informationen bli bättre så att spararna kan dra rätt slutsatser om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension, säger Dan Adolphson och fortsätter,

Med modern teknik kan det bli betydligt enklare att gå i pension. Staten och pensionsbolagen har ett ansvar att vidareutveckla Min Pension så att det blir enklare att gå i pension och förstå vilka olika val som finns. Det borde gå att pausa sitt uttag av tjänstepension och kunna byta utbetalningstid i efterhand, förslagsvis inom tre månader efter första utbetalning. Möjligheten att själv kunna välja utbetalningstid är viktig men livsvarig utbetalning bör vara normen för alla typer av tjänstepension.

* Arvsvinst innebär att de pengar som finns kvar i en försäkring när en person avlider fördelas mellan sparare som fortfarande lever och som inte har återbetalningsskydd.

Pensionsrapporten 2016 behandlar även pågående förändringar i pensionssystemet, belyser vikten av låga avgifter och behovet av pensioner som räcker hela livet samt ger förslag på reformer på pensionsområdet. Rapporten, presentationen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se