Mar 07 2017

AMF Fastigheter satsar på solenergi

AMF Fastigheter har installerat solceller i åtta fastigheter som ett led i en satsning på förnyelsebar energi. Energin från solcellerna kommer bland annat att driva hissar och belysning.

På taken till åtta fastigheter i Stockholm och Sundbyberg har AMF Fastigheter installerat solceller för att öka den lokala produktionen av förnyelsebar energi.

– För oss är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn och därför satsar vi mycket på att systematisera energiarbetet i våra fastigheter. Solcellerna producerar lokal och klimatsmart energi och vi kan minska vårt inköp av el från andra källor. Samtidigt bidrar vi till ett hållbart energisystem, säger Michael Eskils, hållbarhetsansvarig på AMF Fastigheter.

Tillsammans beräknas solcellerna producera 270 MWh. Den förnybara energin kommer att användas för att driva hissar, belysning och annat som kommer hyresgästerna till del.

Satsningen på solenergi har gjorts i samarbete med Naturskyddsföreningen och Energi Sverige. 

För ytterligare frågor, kontakta:

Marcus Hallberg, presskontakt
08-696 31 13
marcus.hallberg@amffastigheter.se