Mar 20 2017

Mood Stockholm firar fem år

Under mars 2017 når handelsplatsen 20 miljoner besökare


Mood Stockholm har sedan öppningen i mars 2012 snabbt kommit att bli en av huvudstadens naturliga träffpunkter. Sedan helåret 2013 har besöksantalet ökat runt 20 procent och i mars firar handelsplatsen fem år. Med utgångspunkt och inspiration från den framgångsrika handelsplatsen fortsätter AMF Fastigheter under 2017 att utveckla kvarteret runtom till en urban mötesplats. Det sker genom en terrassering och nya restauranger högre upp på Jakobsbergsgatan samt ett förbättrat utbud och utveckling av huset på andra sidan Regeringsgatan.

Mood Stockholm firar fem år som handelsplats. I den brokiga och levande miljön kan besökare njuta, shoppa, umgås och arbeta under en stor del av dygnets timmar. I mars 2017 kommer 20 miljoner ha besökt Mood Stockholm som fortsätter att växa och expandera. Genom en terrassering med nya restauranger i byggnaden på andra sidan Regeringsgatan förlängs möjligheten till möten längs Jakobsbergsgatan.

– Vi ville skapa en plats där människor vill vara. Satsningen har slagit väl ut och Mood Stockholm har sedan öppningen i mars 2012 kommit att bli en av Stockholms naturliga träffpunkter, där omsättningen ökat med 25 procent sedan helåret 2013, säger Annika Ljungberg, marknadsområdeschef hos AMF Fastigheter.

– Vi strävar efter att ständigt utvecklas. Under det kommande året expanderar Mood Stockholm till nästa kvarter. Det känns roligt att kunna växa samma år som vi fyller fem år. Besökare till Mood Stockholm kommer framöver kunna ta del av spännande matupplevelser längs långa stråk av den populära gågatan. Samtidigt välkomnar vi även tillskott på butikssidan, där bland annat Urban Outfitters flyttar in, fortsätter Annika Ljungberg.

År 2009 beslutade AMF Fastigheter att modernisera Salénhuset. Mood Stockholm invigdes i mars 2012 och Salénhuset gick från en död plats till ett spännande och nytänkande område i city. Konceptet Mood Stockholm var före sin tid; en handelsplats som bygger på upplevelser från bra mat och restauranger.

– Vi ville sätta maten i fokus och låta besökarens upplevelse börja därifrån. Nu öppnar även 1889, ett helt nytt pizzakoncept, fast-fine, som kombinerar högklassig inredning och miljö med pizzakulturen under ett och samma tak, avslutar Annika Ljungberg.

För mer information, kontakta
Cecilia Österholm, AMF Fastigheter
E-post: cecilia.osterholm@amffastigheter.se
Tel: 0046 72-579 75 41

Mood Stockholm i siffror

  • Ökad omsättning med 25 procent sedan helåret 2013.
  • Ökat besöksantal med cirka 20 procent sedan helåret 2013.
  • Under mars 2017 kliver den 20-miljonte besökaren in i Mood Stockholm.
  • Mood Stockholm fortsätter i januari 2017 växa med nästan 20 procent i omsättning jämfört med 2016.