Mar 30 2017

Torbjörn Callvik invald i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 30 mars valdes Torbjörn Callvik vd för Brandkontoret till ny styrelseledamot i AMF efter Annika Lundius. Övriga ledamöter återvaldes.

AMFs styrelse består därmed av följande personer:

Pär Nuder, styrelsens ordförande 
Renée Andersson, LO
Torbjörn Callvik, Brandkontoret
Torbjörn Johansson, LO
Per Ljungberg, Lancelot Asset Management
Marie Nilsson, LO
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv

Marie Rudberg och Torbjörn Johansson är ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv respektive LO med uppgift att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se