Jun 12 2017

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för enklare och effektivare tjänstepensioner

AMFs stabschef Tomas Flodén kommentar Högsta förvaltningsdomstolens dom (5176-16) från den 8 juni 2017 som öppnar för att sparare med flera olika pensionsförsäkringar kan få dessa samanförda till en enda försäkring utan att någon beskattning behöver ske.

Vi är mycket glada över att Högsta förvaltningsdomstolen gått på AMFs linje i sin prejudicerande dom, något som  framförallt är en seger för pensionsspararna. Istället för att en kund ska ha tre eller fyra försäkringar, vilket är onödigt kostsamt och krångligt, finns nu en möjlighet att föra samman dessa till en enda. Det gör det möjligt att förenkla för spararna, minska administrationen och därigenom i förlängningen att sänka kostnader och avgifter. 

Domen är inte bara en framgång för AMF, utan även en möjlighet för branschen i stort att stärka sitt förtroende genom att leverera bättre och enklare lösningar till sina kunder. Det blir nu möjligt även för andra bolag att förbättra kundernas möjligheter att överblicka det egna sparandet.

Redan 2014 initierade AMF den aktuella processen för att ta redan på om det var möjligt att föra samman flera olika så kallade generationer av pensionsförsäkringar på ett ändamålsenligt sätt. På AMF letar vi ständigt efter möjligheter att effektivisera  och förenkla vår verksamhet, och här såg vi en stor potential att göra just detta.

I det osäkra rättsläge som rådde före domen valde vi andra vägar för att komma framåt. Vi har bland annat infört enhetliga moderna villkor för nästan tre miljoner av våra sparare, och förenklat deras möte med AMF så att det i möjligaste mån motsvarar vad som skulle vara fallet om de haft en enda försäkring hos oss. 

Vi kommer nu att närmare undersöka vilka möjligheter att gå vidare i det här arbetet som öppnat upp sig givet det välkomna beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen, och i vilken takt fortsatta förbättringar och mer genomgripande förändringar kan ske.

Tomas Flodén, Stabschef AMF

 

För frågor kontakta: Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

 

 

 

Jens Söderblom

För mer information kontakta:

Presschef: Jens Söderblom
Telefon: 08-696 30 85


Kommentarer och länkar

Skriv en kommentar

* Obligatorisk uppgift

E-postadress kommer inte att visas i kommentaren.
Läs vår policy kring kommentarer