Jun 19 2017

AMF i Almedalen: Kollektivavtalad tjänstepension – en trygg hamn på ett stormigt pensionshav?

Pensionen vi får via jobbet har formats genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund. Resultatet är trygga utbetalningar, låga avgifter samt långsiktig och effektiv förvaltning. Vilka lärdomar kan dras av hur systemet har vuxit fram? Hur kan det utvecklas? Vilka utmaningar kvarstår?

När      Tisdag 4 juli kl. 9-10
(frukost serveras från 8.30)
Var      Klosterbrunnsgatan 5,
Rosenträdgården, Visby

Tankar på pensionen präglas för många av oro och osäkerhet. Inte minst efter den senaste tidens svarta rubriker om oegentligheter och orimligt höga avgifter. Men ett område inom pensionsvärlden står tryggt när det blåser: den kollektivavtalade tjänstepensionen. Den pension nio av tio svenskar får via jobbet och som utgör en allt större del av den totala pensionen.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen har vuxit fram genom en på många sätt unik process, där viljan att ta ansvar har sammanfört aktörer med delvis olika utgångspunkter, men med ett gemensamt mål: bättre trygghet efter arbetslivet för miljoner löntagare.

Idag förbereds ny lagstiftning som syftar till att stärka systemet ytterligare. Hur utformas bäst ett ändamålsenligt regelverk för framtidens tjänstepensioner? Vilka visioner finns för att göra systemet bättre? Hur värnas förtroendet för systemet? Vad behöver konsumenterna? Kan andra delar av systemet inspireras och ta lärdom av den kollektivavtalade tjänstepensionen?

Moderator: Mikael Nyman, chefredaktör, Pensionsnyheterna

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv

Johan Sidenmark, vd, AMF

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna

Ole Settergren, analyschef, Pensionsmyndigheten

Varmt välkommen!

AMF

För frågor kontakta:
Johanna Jämstorp, kommunikation press/PR, 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se