Styrelse och ledning AMF

Pär Nuder

Pär Nuder, styrelseordförande
Styrelseordförande

Johan Sidenmark

Johan Sidenmark, VD AMF

Tomas Flodén

Tomas Flodén, Stabschef med ansvar för aktuarie, ekonomi och personal
Stabschef med ansvar för aktuarie, ekonomi och personal Fler bilder

Per-Erik Karlsson

Per-Erik Karlsson, Chef Juridik
Chef Juridik

Camilla Larsson

Camilla Larsson, Chef Försäkring
Chef Försäkring Fler bilder

Javiera Ragnartz

Javiera Ragnartz, AMF, Kapitalförvaltningschef
Kapitalförvaltningschef Fler bilder

Cecilia Rosendahl Lavén

Cecilia Rosendahl Lavén, Chef marknad
Chef marknad Fler bilder

AMFs bilder får fritt användas, kopieras och publiceras i redaktionella sammanhang. Vid publicering ange AMF som källa av upphovsrättsliga skäl. Creative Commons 3.0 Erkännande-Ickekommersiell 3.0 Unported-licens.