Om AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad.

AMF förvaltar drygt 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare.

AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF har cirka 350 medarbetare.

AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna.

AMF arbetar med fokus på tjänstepensioner på både individ- och företagsmarknaden. Samtliga produkter erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som fondförsäkring. AMF Fonder AB erbjuder även fondsparande utan koppling till pension.

AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Aktuella siffror
Finansiell information
Styrelse och ledning
AMFs historia