Jämförelseindex

Ett jämförelseindex visar den genomsnittliga värdeutvecklingen för en viss marknad eller bransch. För att få en rättvis bild av utvecklingen i fonderna görs jämförelsen med index vilket speglar respektive fonds placeringsinriktning. Fonderna har därför olika index beroende på vad de placerar i.

Nyheter som innehåller ordet "Jämförelseindex"

Feb 22 2013

AMFs bokslutsrapport januari-december 2012:Starka finanser och stabila pensioner

AMFs totalavkastning uppgick till 8,0 (2,4) procent under 2012. Solvensgraden* vid årsskiftet var 190 (183) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnaderna på 0,16 (0,15) procent är bland de lägsta på marknaden.

Läs mer
Dec 03 2012

AMF Fonder breddar aktiefond Europa

AMF Fonder breddar investeringsriktlinjerna för aktiefonden Euroland till att investera i alla länder inom Europa och byter namn till AMF Aktiefond Europa. Fonden som har 4 av 5 Morningstarstjärnor har stigit 19 procent i år. Avgiften blir fortsatt 0,4 procent.

Läs mer
Okt 19 2012

AMFs delårsrapport januari-september 2012: Stark avkastning och hög solvens

För perioden januari-september 2012 rapporterar AMF en totalavkastning på 6,1 (-1,0) procent och en solvensgrad* på 183 (185) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring på 0,15 (0,13) procent är bland de lägsta på marknaden.

Läs mer
Aug 17 2012

AMFs delårsrapport januari-juni 2012:Fortsatt stabil avkastning och hög solvens

För perioden januari-juni 2012 rapporterar AMF en totalavkastning på 3,5 (1,7) procent och en solvensgrad* på 187 (232) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring på 0,16 (0,14) procent är bland de lägsta på marknaden.

Läs mer
Feb 16 2012

AMFs bokslutsrapport januari-december 2011: Positiv avkastning och lägre kostnader

För helåret 2011 rapporterar AMF en totalavkastning på 2,4 (9,8) procent och en solvensgrad* på 183 (244) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och har sänkt förvaltningskostnaderna till 0,15 (0,17) procent, vilket är bland de lägsta på marknaden.

Läs mer
Jun 18 2008

AMF Pension i topp bland PPM-väljarna

AMF Pension står som vinnare i PPM-systemet när allt fler sparare byter fonder. Ny statistik visar att AMF Pension Aktiefond – Sverige är populärast bland spararna. Idag står bolaget bakom tre av de tio mest valda PPM-fonderna. Fonderna har i många år levererat hög avkastning och avgifterna hör till de lägsta för aktivt förvaltade fonder.

Läs mer
Mar 14 2008

Toppbetyg och ökade marknadsandelar

Framgångarna fortsätter för AMF Pension Fondförvaltning. I fjol ökade bolagets andel av nettosparandet till 10,8 (6,0) procent. Trots ett tuffare börsklimat uppgick nettoinsättningarna i fonderna till 2 795 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade fonderna 4,6 av 5 i snittbetyg hos Morningstar och sju av bolagets nio fonder slog sina jämförelseindex.

Läs mer
Mar 10 2008

Bäst på långsiktig avkastning till spararna

Än en gång visar AMF Pension att bolaget är bäst på att skapa långsiktig avkastning på spararnas pengar. Beviset – högst totalavkastning på tre, fem, tio, femton och tjugo år*. Även återbäringsräntan har varit högst i branschen, cirka 10 procent per år den senaste tioårsperioden.

Läs mer
Jun 15 2007

AMF Pensions yngsta fonder får toppbetyg av Morningstar

Morningstar ger AMF Pension Fondförvaltnings Aktiefond – Småbolag och Räntefond – Likviditet högsta betyget fem när de två fonderna betygssätts för första gången. Därmed har fem av AMF Pensions åtta fonder högsta betyg hos Morningstar*.

Läs mer
Mar 23 2006

Plus för fondspararna – fem av åtta fonder slog index

2005 var ett starkt börsår och ett mycket bra år för spararna i AMF Pension Fondförvaltnings fonder. Fem av AMF Pensions åtta fonder slog sina jämförelseindex och alla fonder gav ett positivt resultat för fondspararna.

Läs mer
Mar 21 2005

Positiv avkastning och breddat fondutbud under 2004

AMF Pensions fonder uppvisade under 2004 en positiv utveckling för andra året i rad. Under året startade AMF Pension också två nya fonder. Av de fonder som var med hela året gick alla utom en bättre än genomsnittsfonden i sin respektive kategori hos Svensk Fondstatistik. Stigande vinster och fortsatt låga räntor gjorde 2004 till ett […]

Läs mer