Om pensionssystemet

I AMF:s ägarstyrningsrapport 2015 redovisar vi det arbete som AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen. AMF förvaltar cirka 550 miljarder kronor åt cirka 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därmed är vi den femte största ägaren på Stockholmsbörsen. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att påverka.

Större flexibilitet behövs i slutet av arbetslivet för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Samhällets och arbetsgivarnas attityder till äldre arbetskraft påverkar människors vilja att arbeta längre och det saknas strategier för att behålla och rekrytera äldre arbetskraft. Det visar årets pensionsrapport från AMF.

I AMFs ägarstyrningsrapport 2014 redovisas det arbete AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2014. AMF förvaltar cirka 470 miljarder kronor åt nära 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därför är vi en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Om ägarmakt ofta innebär möjligheter att […]

Kunskapen är låg om vad som påverkar pensionen och det folk vill ha är trygga lösningar med möjlighet till hög avkastning. Trots det fortsätter utbudet av pensionssparande med garanti att minska på marknaden. Trygga produkter är nödvändigt för de som inte vill vara aktiva. Det skriver AMF bland annat i sin årliga pensionsrapport som publiceras idag.

I AMFs Ägarstyrningsrapport 2013 redovisas det arbetet AMF och AMF Fonder genomfört i svenska bolag inför och under stämmosäsongen 2013.  AMF förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt nära 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därför är vi en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.  Om ägarmakt ofta innebär möjligheter […]

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden ligger på fortsatt höga nivåer. För blandfonder och räntefonder stiger avgifterna och utökas med dyrare fonder. Utländska fonder har i snitt högre avgifter och fler dolda avgifter än svenska fonder. Spararna väljer däremot allt mer fonder med lägre avgifter. Det framgår av årets fondavgiftsrapport.

AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som får tjänstepension avsatt till sig från sin arbetsgivare.

Trots att vi lever längre blir det allt vanligare att ta ut tjänstepensionen på kort tid. Under de senaste tio åren har andelen som tar ut pensionen under en begränsad period ökat med över 30 procentenheter. – Man bör överväga en regelförändring som främjar livslånga pensioner, säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi på AMF.

I Pensionsrapporten 2011 belyser AMF konsekvenserna av en utveckling där en stor del av ansvaret för de framtida pensionerna har flyttats från stat och arbetsgivare till individen. Dessutom ska pensionsbesparingarna räcka allt fler år eftersom vi lever allt längre. Behovet av trygga och hållbara pensionslösningar är viktigare än någonsin, trots det går marknadsutvecklingen i motsatt riktning.

I dag presenterar AMF Pensionsrapporten 2010 som ger en samlad bild av dagens och framtidens pensionsfrågor i Sverige. Rapporten visar att pensionärer i Sverige hör till de nöjdaste i Europa och den disponibla inkomsten har ökat, men vi står inför flera utmaningar framöver med betydande spridningar i pensionsnivåer.