Undersökningar

Tjänstepensionen är en viktig fråga som ofta glöms bort när man förhandlar i samband med ett nytt jobb. Bara 18 procent av de som bytt jobb de senaste tre åren lyfte frågan om tjänstepension och hela 43 procent uppger att de inte vet om de gjorde det. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF.

Över 60 procent av de som är gifta eller sambo anser att tjänstepensionen bör delas eller att det ska finnas möjlighet att dela den vid skilsmässa. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Idag tar var och en med sig sin tjänstepension vid skilsmässa. 

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra. Det visar uppföljningen av AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.

Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man få besök, bli lyssnad på och respekterad av. Det visar svaren från nästan 20 000 av AMFs pensionärer.

Tjänstepensionen anses vara den enskilt viktigaste förmånen att förhandla om med sin arbetsgivare. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF. Avsättningen till tjänstepension är en del av lönen som sällan syns i lönekuvertet. Den som har kollektivavtal har automatiskt tjänstepension.

Viljan att arbeta längre upp i åren ökar. Flexibla arbetstider efterfrågas för att motivera folk att stanna längre i arbetslivet. Hälsan är det som främst påverkar när man väljer att gå i pension, särskilt bland kvinnor. Samtidigt upplever de flesta pensionärer sin hälsa som god. Det visar svaren på AMFs frågor som är ställda i årets Vintagebarometer.

Äldre idag blir allt ”yngre”. Kanske är 60-årsåldern den nya medelåldern? Dock verkar åldern då pension blir aktuell vara konstant vid 65 år. Även om fler och fler av de som gått i pension menar att de gärna fortsatt arbeta längre.

Pensionsmyndighetens orange kuvertet innehåller endast information om en del av den framtida pensionen, så kallad allmän pension. Utöver det har de flesta även tjänstepension. Kännedomen om innehållet i kuvertet är hög och även medvetenheten om att tjänstepensionen kommer få stor betydelse för den framtida pensionen. Detta visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF.

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden sjönk för andra året rad. Ökat antal indexfonder är en av orsakerna till att avgifterna sjunker inom den stora kategorin aktiefonder. Spararna väljer att placera allt mer kapital i aktiefonder med lägre avgifter. Inom kategorin blandfonder stiger avgifterna. Det framgår av årets fondavgiftsrapport.

”Jag vet ju inte hur länge jag lever, så jag tar ut min pension på kort tid när jag är pigg och frisk”. Så resonerar många av de sparare som tar ut sin tjänstepension på kort tid. Men många kan underskatta hur länge de kommer att leva. Det visar en undersökning genomförd bland 2 300 av AMFs sparare som valt att ta ut pensionen på kortare tid än livsvarigt.