Trygghetsekonomi

AMF har, med nästan 4 miljoner sparare, en uttalad ambition att opartiskt folkbilda i pensionsfrågor och samtidigt ta ställning för den vanliga pensionsspararen. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna.

På Trygghetsekonomi vill vi stå på spararnas sida och inspirera och informera om frågor som gäller din framtida pension. Pensioner kan vara både intressant och kul, det är upp till oss som bolag att kunna informera på ett enkelt och förhoppningsvis intressant sätt. Allt för att underlätta valen för dig som sparare och ge alla möjlighet att kunna göra det bästa möjliga av sitt pensionssparande.

Vi driver också offentligt frågor som rör pension och pensionssparande. Vi ser till att pensionsdiskussionen förs med den vanliga spararens intressen för ögonen. Genom debattinlägg, rapporter och seminarier för media och andra påverkare och beslutsfattare håller vi ämnet aktuellt.

Nyheter från trygghetsekonomi

Följ oss på Twitter

 

Dan Adolphson

Dan Adolphson

Trygghetsekonom

Mobil: 070-249 31 54
dan.adolphson@amf.se